Skip to content
Arrangement

NGTK Digitalt Kretsting 2021

Møter og seminar
Krets
Organisasjon
Dato
10. Apr
2021
Arrangør
NGTK

Nordland Gymnastikk- og Turnkrets inviterer til digitalt Kretsting 10.april 2021. Påmeldingsfristen er dessverre ute. Har du lyst å være med som observatør kan du ta kontakt på nordlandgtk@gymogturn.no

Kretsstyret oppfordrer klubbene til å nominere trenere, ledere, andre til Kretsens heder, som eventuelt deles ut under tinget.

Praktisk informasjon

Det vil bli benyttet 2 digitale verktøy for å kunne gjennomføre digitalt kretsting. Microsoft Teams for selve møtet og GoPlenum for avstemning, taleliste og forslag. Delegater med stemmerett, talerett og/eller forslagsrett må ha tilgang på begge, mens observatører kun trenger å forholde seg til Teams møtet.

Opplæring:

Alle påmeldte delegater vil motta invitasjon til en kort gjennomgang av funksjonene i et Teams møte. Gjennomgangen settes opp tirsdag 6. april kl. 18.30-19.30. Det er viktig at alle delegater møter opp!

Hvordan fungerer GoPlenum?

GoPlenum er for delegater med forslag, tale og/eller stemmerett og kan åpnes enten i nettleseren eller i app. Et par dager før kretsting vil alle delegater motta en SMS og kan registrere seg i GoPlenum.

Hvordan fungerer møtet i Teams?

Teamsmøtet er for alle påmeldte delegater og observatører. Den enkelte vil motta en invitasjon til kretstinget på Teams via mail og deltar ved å følge mottatt link.

Observatører må holde mikrofon og bilde avslått gjennom hele møtet.

Delegater som ber om ordet via GoPlenum, skrur på mikrofon og bilde i Teams når det er deres tur til å tale.

Når møtet starter lørdag 10. april?

Vi åpner møtet i Teams kl. 09.00. Tingforhandlingene starter kl. 10.00. Vi anbefaler alle å være tidlig ute med å logge seg inn.

  1. Logg inn i GoPlenum dersom du er delegat.
  2. Bruk mottatt link for å komme inn i selve Teams møtet, dette gjelder både delegater og observatører.
  3. Vent til møteleder slipper deg inn i møtet.

Møteleder vil dele sin skjerm når møtet starter slik at alle har aktuell informasjon på sin skjerm. Husk å skru av kamera og mikrofon når du skal ikke snakke.