Skip to content
Nyhet

Ny periode for trenerlisens!

Ny periode for trenerlisens fra 01. september 2023. Registreringen er åpen allerede fra i dag 11. august! Registrering/ bestilling av trenerlisens gjøres i sportsadmin.

Alle trenere, fra og med det året man fyller 13 år, som er i et arbeidsforhold i en eller flere klubber tilknyttet NGTF, dvs. mottar lønn eller godtgjørelse, skal innløse trenerlisens. Er treneren i flere klubber må trenerlisensen (som også inneholder yrkesskadeforsikring) tegnes i hovedklubben, og de andre klubbene treneren er tilknyttet til, tegner kun yrkesskadeforsikring.

Trenerlisensen er gyldig for et normalt trenerår, dvs. fra og med 01. september til og med 31. august året etter, derfor anbefales det å innløse trenerlisenser på høsten før sesongstart.

En fordel trenerlisensen gir, er rimeligere trenerkurs i regi av NGTF. Rabatten for kurset er den samme som det trenerlisensen koster. Deltar du som trener på et trenerkurs i løpet av året, så er differansen allerede tjent inn.