Skip to content
Nyhet

Koronavirus – hva gjør vi?

NGTF har laget en egen samleside for informasjon rundt korona situasjonen. Denne vil oppdateres jevnlig med linker og informasjon.Oppdatert 27.03.2020 – Norges Gymnastikk- og Turnforbund får inn flere spørsmål om hvordan vi forholder oss til koronaviruset med tanke på samlinger, konkurranser og reiser.


27.mars – støtteordninger


27.mars – Gjensidige praktiserer nå følgende:

I dag er det en del forbund som i lisensforsikringen har krav til at all aktivitet skal være organisert. I denne situasjonen mener Gjensidige at det må åpnes for egentrening i større grad uten at dette dekker all aktivitet. Gjensidige foreslår at løpetrening, styrketrening ++, som er bærer preg av å være strukturert egentrening dekkes. Aktiviteter som utføres sammen med andre, for eksempel løkkefotball dekkes ikke da dette også strider mot med råd fra FHI.

Dette er en unntakstilstand for idretten så intensjonen til Gjensidige er å bidra til at aktiviteten kan opprettholdes.

Unntaket blir da i hovedsak at Gjensidige ikke dekker skader som skjer om man bryter de råd helsemyndighetene har kommet med. Det mest nærliggende i så måte vil jo være de som samler seg i større uorganiserte grupper for å trene, disse er ikke omfattet. Utover det vil Gjensidige være smidige på definisjonen av «strukturert egentrening», hvis vi tar Gym og Turn som eksempel så er tilbakemeldingen at all kondisjonstrening og også turnspesifikke øvelser man gjør alene er dekket.


20.mars – NGTFs forbundsting er utsatt

Det er vedtatt at  forbundstinget 2020 er utsatt til 11.-13. september, basert på offentlige myndigheters tilrådinger og påbud. 
Nye frister:
Påmelding : 5. august (de som meldte seg på i mars, må gjøre det på nytt)
Innsending av saker som ønskes tatt opp: 12. august
Sakspapirer offentliggjøres: 28. august


18.mars – siste nytt


17.mars – informasjon fra NIF

NIF har nå satt opp en samleside for informasjon om koronasituasjonen.


17.mars – informasjon fra UEG

UEG har nå avlyst alle EM i mai. European Gym for Life Challence og Eurogym skal avklares 25.mars


16.mars – ny informasjon fra NIF


13.mars – notat ang. permitteringer i idretten

Advokatfirmaet Kleven & Kristensen har utarbeidet et notat om permitteringer relatert til den akutte situasjonen mange idrettslag nå er i.

 Alle lag har fått passordet tilsendt på mail tidligere.


12.mars – siste nytt fra NIF

På bakgrunn av helsemyndighetenes føringer i den vanskelige koronasituasjonen ber Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om at all idrett, treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning.


Tidligere informasjon, med nyttige lenker

Norges idrettsforbund (NIF) holder særforbundene oppdatert med informasjon, og har en egen nyhetsside som oppdateres jevnlig, denne inneholder også en spørsmål/svar bolk over de vanligste spørsmålene som kommer inn.

NIF og NGTF oppfordrer alle klubber og lag om å holde seg løpende oppdatert på Folkehelseinstituttets (FHI) nettside, hvor relevant informasjon legges ut og oppdateres regelmessig. 

Vi forholder oss altså til NIFs råd, som igjen forholder seg til Folkehelseinstituttet (FHI) og Utenriksdepartementet (UD). I tillegg forholder vi oss til internasjonale arrangører.

Folkehelseinstituttet er til en hver tid oppdatert på rammede områder. Vi anbefaler å sjekke deres liste og eventuelt ta en avgjørelse om man skal reise eller ei.

Også Olympiatoppen følger nøye med på hva som skjer og har en side som oppdateres jevnlig.

Hva med internasjonale konkurranser?

Det er flere internasjonale konkurranser på agendaen for samtlige av konkurransegrenene våre. NGTFs forbundsstyre har 11.03.2020 vedtatt at Norge ikke deltar på Nordisk mesterskap i troppsgymnastikk 18.04.2020.

Det foretas videre en gjennomgang av de kommende internasjonale representasjonskonkurranser i de olympiske disiplinene i perioden 11.03.20 – 30.04.20, samt treningssamlinger i regi av forbundet i alle grener. Det legges en restriktiv linje til grunn, både hva gjelder reise og selve arrangementet.

Federation Internationale de Gymnastique (FIG) følger også nøye med på utviklingen, og har kansellert flere arrangement.

Vedrørende OL følger IOC nøye med på utviklingen. IOC-medlem, Dick Pound, har uttalt til internasjonale mediehus at en siste avgjørelse om hva som skjer kan bli tatt så sent som i slutten av mai.

IOC har foreløpig ikke kommet med en offisiell uttalelse.

Hva med nasjonale arrangement

Arrangementer i Norge er ulike, og her må arrangørene forholde seg til de lokale bestemmelsene og føringene fra offentlige myndigheter når det gjelder eventuell gjennomføring med restriksjoner, utsettelse eller avlysning. Det samme gjelder for gjennomføring av ordinære treninger. 

Det vil bli fortløpende vurdert hvorvidt Forbundstinget 2020 kan bli aktuelt å utsette, basert på offentlige myndigheters tilrådinger og påbud. Frister i henhold til loven, dvs. innmelding av saker og distribusjon av dokumenter opprettholdes.

Generelle råd

NGTF oppfordrer til å begrense reisevirksomheten så mye som mulig.

For øvrig anbefaler vi alle å forholde seg til disse forebyggende rådene:

  • Unngå kontakt med syke personer, spesielt personer med luftveissymptomer
  • Som ved alle infeksjoner er god håndvask med såpe og vann et viktig forebyggende tiltak, både på reisen og for å avgrense videre smitte
  • Alkoholbasert hånddesinfeksjon kan være et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig
  • Ta kontakt med helsepersonell ved symptomer på lungebetennelse (feber, hoste og pusteproblemer)
  • Unngå å hoste på andre, vask hendene hyppig og grundig og unngå å reise hvis du er syk

Råd etter reisen

Hvis du har kommet hjem fra et område med vedvarende smittespredning i løpet av de siste 14 dagene, og du får symptomer på luftveisinfeksjon (feber, hoste, brystsmerter eller pustevansker), bes du holde deg innendørs og unngå nærkontakt med andre mennesker.

Viktig å huske på: NGTF forholder seg til informasjonen som kommer fra NIF, OLT, FHI og UD. Det bes også sjekke med fylke og/eller kommune for spesifikke forholdsregler for de enkelte områdene i Norge.