Skip to content
NGTF

Kontakt oss

Norges Gymnastikk- og Turnforbund

markunread_mailboxPostboks 5000, 0840 Oslo
homeSognsveien 73, Oslo
Org. nummer: 970 232 796
Varsling

NIF har utarbeidet en veileder for varsling av seksuell trakassering og overgrep. Denne gir god informasjon om hvordan man skal forholde seg dersom det oppstår eller oppdages slike forhold.

Det kan også tenkes andre kritikkverdige forhold som man ønsker å be om hjelp til å håndtere. Det kan f.eks være ved brudd på idrettens etikk.

Disse er også tatt inn i NGTFs retningslinjer for delegasjoner og samlinger, og kan gjerne danne utgangspunkt for arbeidet i laget.

Ansatte

Øistein Leren

Avdeling organisasjon/service

Stig Nilssen

workAvdelingsleder organisasjon og service

Guri-Mette Aslaksen

Charlotte Mæland

workRådgiver media/kommunikasjon

Anne-Kristin Sollid

Eirunn Finsrud

workKlubbutviklingskonsulent

Hanne Jørgensen

workKlubbutviklingskonsulent arrangement

Maria Karin Dalsbø

Siril Ueland Fossdal

workKlubbutviklingskonsulent

Marianne Eikeland

Siri Todnem

workKlubbutviklingskonsulent økonomi

Siv Kleiberg

workKonsulent digitale verktøy

Avdeling konkurranse

Hermod Buttedahl

workAvdelingsleder konkurranse

Bente Stensrud

workKonkurransekonsulent turn kvinner

Gabriel Negru

workKonkurransekonsulent troppsgymnastikk

Marianne Halberg

workKonkurransekonsulent rytmisk gymnastikk

Ole Kristian Storsve

workKonkurransekonsulent turn menn

Pia Dangel

workKonkurransekonsulent turn kvinner og gymnastikkhjul

Elizabeth Paisieva

workLandslagssjef rytmisk gymnastikk

Henning Ottersen

workLandslagssjef troppsgymnastikk

Mike Andersen

workAssisterende landslagssjef troppsgymnastikk

Birgit Vallestrand

workLandslagssjef turn kvinner

Stela Sultanova

workLandslagstrener rytmisk gymnastikk

Antonio Egri

workLandslagstrener turn kvinner

Joanna Uracz

workLandslagstrener turn kvinner

Tiril Døvre

workLandslagstrener turn kvinner

Valentyn Skrypin

workLandslagstrener turn menn

Avdeling breddeaktivitet

Bredde

markunread_mailboxNGTF v/bredde, Postboks 5000, 0840 Oslo
homeSognsveien 73, 0840 Oslo

Irina Solem

Gema Casado

Minna Børstad

Avdeling kompetanse

Kompetanse

markunread_mailboxNGTF v/kompetanse, Postboks 5000, 0840 Oslo
homeSognsveien 73, 0840 Oslo

Christine Ellingsen

Marie Moltubakk

Gill Johannessen

Kristin Bjerkli Axberg

Toril Nordseth

Forbundsstyret

Torgeir Røinås Pedersen

Birgit Iversen

Emilie Sørensen

May Brit Osaland

Solveig Johansen Nygaard

Stian Syvertsen

Terje Selnes

Maria Karin Dalsbø

workStyremedlem NGTF, ansattes representant

Rikke Bjerke

Komitéer og utvalg forbundet
Teknisk komité turn kvinner (TKTK)

Anne Torill Nordli

Siv Rita Eikeskog

workMedlem TKTK

Sofie Bråten

workMedlem TKTK

Ann-Helen Bjørnstad

workMedlem og dommeransvarlig TKTK

Teknisk komité turn menn (TKTM)

Asbjørn Sorteberg

Børge Johansen

workMedlem TKTM

Jørgen Skar

workMedlem og dommeransvarlig nasjonalt TKTM

Odin Brunæs Nielsen

workMedlem TKTM

Tom Thingvold

workDommeransvarlig internasjonalt TKTM

Teknisk komité rytmisk gymnastikk (TKRG)

Kristin Gilbert

Anita Rygh

workMedlem TKRG

Hanna Nemchenko

workMedlem TKRG

Marit Sørensen

workMedlem TKRG

Siri Kornstad

workMedlem og dommeransvarlig TKRG

Teknisk komité troppsgymnastikk (TKTR)

Tron Lunde

Brian Carlsen

workMedlem TKTR

Jan Magne Cederstrøm

workMedlem TKTR

Nicolai Meredith

workMedlem TKTR

Siw Zunder

workDommeransvarlig og medlem TKTR

Arbeidsgruppe gymnastikkhjul (GH)

Erik Norman-Larsen

workLeder arbeidsgruppe GH

Marie Kubberød

workMedlem arbeidsgruppe GH

Silje Bjørgeengen

workMedlem arbeidsgruppe GH

Svein Rudshagen

workMedlem arbeidsgruppe GH

Teknisk komité bredde

Heidi Marie Taksdal

Inger Lise Olsen

workMedlem breddekomitéen

Jorun Marie Dahle Hals

workMedlem breddekomitéen

Tora Sundelin

workMedlem breddekomitéen

Wenche Havnås

workMedlem breddekomitéen

Parkourutvalget

Lasse Hauser

Erik Thingstad Lundstein

workMedlem utvalg parkour

Martin Haugland Sundby

workMedlem utvalg parkour
Ungdomsutvalget

Solveig Johansen Nygaard

Celinda Gottschalck

workMedlem ungdomsutvalget

Teknisk komité utstyr og anlegg

Ole Ivar Folstad

workLeder utstyr og anleggskomité

Lene Lunde

workMedlem utstyr og anleggskomité

Morten Karolius

workMedlem utstyr og anleggskomité

Tony Machin

workMedlem utstyr og anleggskomité

Fondsstyret

Ann-Mari Steinsland

Rune Reinertsen

workLeder kontrollkomitéen / medlem fondsstyret

Arno Riefenstahl

workMedlem fondsstyret

Helga Iren Nessen

workVaramedlem fondsstyret

Nina Fjellet

workVaramedlem fondsstyret

Tom Thingvold

workVaramedlem fondsstyret

Hederskomité

Magne Hodne

Brit Øiesvold

workMedlem hederskomitéen

Kontrollkomité

Rune Reinertsen

workLeder kontrollkomitéen / medlem fondsstyret

Frode Hestnes

workMedlem kontrollkomitéen

Oddrun Vabø

workMedlem kontrollkomitéen

Bjørn Auglend

workVaramedlem kontrollkomitéen

Britt Mellegaard

workVaramedlem kontrollkomitéen

Lovkomité

Iuliana Pedersen

Jørn Nordeng

workMedlem lovkomitéen

Trude Riple

workMedlem lovkomitéen

Hans-Petter Fridheim

workVaramedlem lovkomitéen

Lisbeth Coste

workVaramedlem lovkomitéen

Valgkomité

Lise L. Mandal

Hans Erik Reinvik

workMedlem valgkomitéen

Henriette Bismo Eilertsen

workMedlem valgkomitéen

Lars Hugo Berg

workMedlem valgkomitéen

Ragnhild Havenstrøm

workMedlem valgkomitéen

Mathias Hoff

workVaramedlem valgkomitéen

Siv Langerød-Erichsen

workVaramedlem valgkomitéen

Kretsstyrer
Agder Gymnastikk- og Turnkrets

Pål Henning Nygaard

workKretsleder AGTK

Eva Lieng

workNestleder AGTK

Hege Valvik

workStyremedlem AGTK

Vibeke Reinertsen

workStyremedlem AGTK

Julie Holm Dalen

workStyremedlem AGTK

Celinda Gottschalck

workStyremedlem AGTK

Kristian Bjugan

workVaramedlem AGTK

Innlandet Gymnastikk- og Turnkrets

Johanna Brandsegg

Harald Johnson

workNestleder IGTK

Anne Lene Alme

workKasserer IGTK

Jeanette Wangerud

workStyremedlem IGTK, leder utvalg bredde

Josefine Andreassen

workStyremedlem IGTK, leder utvalg tropp

Silje Bjørgeengen

workStyremedlem IGTK, leder utvalg rytmisk gymnastikk og gymnastikkhjul

Siv Leirvik-Engevik

workStyremedlem IGTK, leder utvalg turn kvinner og menn

Christine Hegstad

workUngdomskontakt IGTK

Ingebjørg Boye

workVaramedlem IGTK

Møre og Romsdal Gymnastikk- og Turnkrets

Kirsti Hammerø

Kristin Wangensteen

workNestleder MRGTK

Bjørn Roppen

workMedlem MRGTK

Margrethe Oma

workMedlem MRGTK

Marianne Maalø Aarseth

workVaramedlem MRGTK

Nordland Gymnastikk- og Turnkrets

Bjørnar Grotnes Skogheim

Airin Nilsen

workNestleder NGTK

Kathrine Fredriksen-Solberg

workStyremedlem NGTK

Lana Johnsen

workStyremedlem NGTK

Lisa Arctander

workStyremedlem NGTK

Mia Eilerine Ovesen

workStyremedlem NGTK

Thomas Gansmoe

workStyremedlem NGTK

Cato Fredriksen

workVaramedlem NGTK

Stein-Ove Lorentzen

workVaramedlem NGTK

Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets

Anne Løndalen

Rut Evy Pettersen

workNestleder RGTK

Aleksander Nøkling Samsonsen

workStyremedlem RGTK

Stein Erik Ansethmoen

workStyremedlem RGTK

Tone Røksund

workStyremedlem RGTK

Aleksander Martens

Anne Sofie Austigard

workVaramedlem RGTK

Troms og Finnmark Gymnastikk- og Turnkrets

Henriette Bismo Eilertsen

Tora Sundelin

workNestleder TFGTK

Brita Varmedal Johansen

workStyremedlem TFGTK

Roy Skog

workStyremedlem TFGTK

Synnøve Fossheim Karlsen

workStyremedlem TFGTK

Trond Evertsen

workStyremedlem TFGTK

Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets

Lill Kristin Rindsem

workStyreleder TGTK, leder ungdomsutvalget, ansvar æresmedaljer, troppsgymnastikk, medlem utdanningsutvalget

Andrea Rønning

workNestleder TGTK, leder teknisk utvalg, ansvar turn kvinner, Splitt junior

Marthe Jerpstad

workStyremedlem TGTK

Roger Røstad

workStyremedlem TGTK

Vegard Haugseggen

workStyremedlem TGTK, leder teknisk utvalg, ansvar turn menn

Gunnar Jarle Dahl

workVaramedlem TGTK

Kathrine Forfang

workVaramedlem TGTK

Vestfold og Telemark Gymnastikk- og Turnkrets

Nina Caspersen

workKretsleder VTGTK

Hans-Petter Fridheim

Frode Vik-Johansen

workStyremedlem VTGTK ansvar alle grener

Kjetil Knutsen

workStyremedlem VTGTK ansvar for anlegg

Tomine Walmann

workStyremedlem VTGTK ansvar alder 15-25 år

Tonje Tafjord

workStyremedlem VTGTK leder turn kvinner og menn

Wenche Havnås

workStyremedlem VTGTK leder bredde

Kaja Dehli

workStyremedlem VTGTK leder utdanning

Monika D. Løksli

workStyremedlem VTGTK leder troppsgymnastikk

Vestland Gymnastikk- og Turnkrets

Benedicte Krohn Næss

Kenneth Silde

workNestleder VGTK

Jan Magne Cederstrøm

workStyremedlem VGTK

Kari Løtveit

workStyremedlem VGTK

Kjersti Regine Støfring

Sandra Holgersen

workStyremedlem VGTK

Stillaug Mundal

workStyremedlem VGTK

Stine Espedal-Hope

workStyremedlem VGTK ungdomsrepresentant

Muriel S. Evebø

workVaramedlem VGTK

Roy Cato Evebø

workVaramedlem VGTK

Ingrid E.Risnes

workRevisor VGTK

Janne Gimmestad

workRevisor VGTK

Viken og Oslo Gymnastikk- og Turnkrets

Iuliana Pedersen

workKretsleder VOGTK

Jostein Juul

workNestleder VOGTK

Lisbeth Brosvik Coste

workStyremedlem VOGTK

Bodil O. Bjørnevik Aas

workStyremedlem VOGTK

Marlou Beulens

workStyremedlem VOGTK

Mikkel Tronsrud

workStyremedlem VOGTK

Morten Karlsen

workStyremedlem VOGTK

Ida Furuseth

workVaramedlem VOGTK

Marius Nyblom

workVaramedlem VOGTK