Skip to content
Arrangement

Trener 1 – kurshelg 2, Fredrikstad

Trenerkurs • Kurs og utdanning
Krets
Dato
13. May -
14. May
2023
Sted
Nedre Glomma Turn, Tomteveien 25, 1618 Fredrikstad
Arrangør
Nedre Glomma TF
ID
80122

Kurs-ID: 80122

Viken og Oslo Gymnastikk- og Turnkrets arrangerer, i samarbeid med Nedre Glomma Turn, Trener 1 i gymnastikk og turn.

Viktig info om Trener 1
Dette Trener 1-kurset gjennomføres etter ny mal, hvor vi har inkludert NIF sine fellesemner. Innholdet i kurset er tilnærmet det samme som før, men fellesdelene vil etter hvert kunne bli godkjent som en del av Trener 1 i andre idretter. På grunn av dette tar vi ikke påmelding gjennom Min idrett. Lenke til påmelding vil ligge i kalenderen på våre nettsider for hvert kurs, som vanlig. Kompetansen vil bli etterregistrert i idrettens systemer. Kursene vil ha begrenset med plasser, og deltakerne vil få beskjed om de har fått plass på kurset ved påmeldingsfristens utløp.

Kurset arrangeres over to kurshelger.
1. kurshelg: 6.-7. mai 2023, Nedre Glomma Turn, Tomteveien 25, 1618 Fredrikstad
Lørdag kl. 10:00 – 18:30
Søndag kl. 10:00 – 18:00

2. kurshelg: 13.-14. mai 2023, Nedre Glomma Turn, Tomteveien 25, 1618 Fredrikstad
Lørdag kl. 10:00 – 18:00
Søndag kl. 10:00 – 17:00

Endringer i timeplanen kan forekomme

Se invitasjon for mer informasjon om kurset.

Trenerutvikler:
Lasse Hauser

Kursavgift:
kr. 2900,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF.
kr. 3300,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF.
Pris for deltakere som ikke er medlem av klubb tilsluttet NGTF: kr. 3700

Her finner du mer informasjon om trenerlisens

Påmelding:
Vi tar ikke inn påmelding gjennom Min idrett for dette kurset. Lenke til påmelding finner du øverst på denne siden. Kurset har begrenset med plasser og innsending av skjema betyr ikke at man automatisk får plass. Ved påmeldingsfristens utløp blir det sendt ut beskjed til alle deltakere som har fått plass på kurset.
Du trenger bare å melde deg på en gang. En påmelding er bindende for begge helger. Påmeldingsfrist må overholdes for å være sikret kursmateriell ved kursstart.
Ved kontakt, oppgi kurs-ID: 80122

Påmeldingen åpner: 02. januar 2023
Påmeldingsfrist: 15. april 2023

NB! Husk å sjekke at din kontaktinformasjon i Min idrett er oppdatert. Dette er viktig for at vi enkelt skal kunne registrere kompetansen på din profil i etterkant av kurset. Logg deg inn med din idretts-ID. Har du ikke tilgang til din bruker på Min idrett, kan du lage ny bruker, eller trykke på glemt brukernavn/passord og følge instruksjonene.
Har du andre tekniske problemer, ta kontakt med NIF IT Support. Kontaktinfo finner du nederst på siden på Min idrett.

Man kan melde seg på kurs fra og med det året man fyller 16 år (kalenderår).

Avmeldingsfristen er samtidig som påmeldingsfristen. Det vil ikke være mulig å melde seg av kurset i minidrett etter at avmeldingsfristen er utløpt. Eventuell avmelding gjøres ved å sende en e-post til kompetanse(at)gymogturn.no. Husk å henvise til kurs-ID. Legeerklæring må fremvises for å slippe å betale kursavgift.

Hvis du ikke allerede har tatt Trenerattesten, anbefales det at denne gjennomføres før kursstart.

Se mer informasjon om trenerkurset i invitasjonen øverst til høyre.


Velkommen til kurs!