Skip to content
Arrangement

Medtrener- og Gymlekkurs, Fredrikstad – Avlyst

Trenerkurs • Kurs og utdanning
Krets
Dato
30. Oct
2022
Sted
Nedre Glomma Turn, Tomteveien 25, 1618 Fredrikstad, Norge
Arrangør
VOGTK
ID
80120

Kurset er dessverre avlyst grunnet for få påmeldte deltakere.

Her følger tidligere publisert informasjon:

Kurs ID 80120

Viken og Oslo Gymnastikk og Turnkrets arrangerer Medtrener- og gymlekkurs i gymnastikk og turn i samarbeid med Nedre Glomma Turnforening.

Kurset skulle vært en del av Den store idrettshelga i Viken idrettskrets, som dessverre måtte avlyses. Viken og Oslo Gymnastikk- og Turnkrets har derfor overtatt ansvaret for arrangementet.

Medtrener- og gymlekkurset er beregnet på de som er nye i trenerrollen, foreldre som ønsker å hjelpe til, medtrenere under 15 år, ansatte i idrettsskoler, barnehager eller skole/SFO, som ønsker å tilby varierte aktiviteter i gymsal/ haller. Aktivitetskonseptet Gymlek retter seg i utgangspunktet mot barn i aldersgruppen 2-5 år, men mange av aktivitetene kan også tilrettelegges for eldre barn.

Målet med kurset er å få tips og ideer til treningstimer og bli i stand til å veilede barn i gymnastikk og turn. Deltakerne skal kunne lede aktiviteter på en måte som gir variasjon og høyt aktivitetsnivå samtidig som barna opplever glede og mestring.

Hvis du er trener og ikke allerede har tatt Trenerattesten, anbefales det at denne gjennomføres før kursstart.

Tid: Søndag 30.10.2022, kl. 10.00 – 18.30

Sted:          Nedre Glomma Turnforening

Adresse:       Tomteveien 25, 1618 Fredrikstad

Trenerutvikler:  Kine Øren-Johnsen

Endringer i timeplanen kan forekomme.  

Kursinnhold:
Kurset gir en innføring i følgende temaer: medtrenerrollen, barn som slår seg, sikring og mottak av grunnleggende elementer, stasjonsarbeid og apparatløyper, idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett, musikk og rytmeleker og bruk av småredskaper. Siste del av kurset er en gjennomgang av konseptet Gymlek. Vi ønsker at alle deltakere deltar på både medtrener- og gymlekkurs

Kursavgift:   
For de som er medlem av klubb tilsluttet NGTF: kr. 1000,-
For de som IKKE er medlem av klubb tilsluttet NGTF: kr. 1400,-

Kursavgift inkluderer kursmateriell. Hvis påmeldingsfristen ikke overholdes, kan vi ikke garantere at kursheftet er tilgjengelig på kursdagen. Husk å avtale deltakelse med din klubb før du melder deg på kurs. Mat er IKKE inkludert i prisen.

Betaling:       
Kurset blir fakturert i etterkant. Det er klubben du er trener i, som betaler kurset.
Det er viktig at du ved påmelding melder inn riktig klubb. Meldes det ikke inn klubb, vil faktura gå til din registrerte e-post i Min idrett. Skal faktura sendes til annen adresse, må dette meldes inn til kompetanse@gymogturn.no før kurset gjennomføres.

Påmeldingsfrist er 15. oktober 2022.

Kurset har plassbegrensninger, førstemann til mølla gjelder! Påmelding skjer via https://minidrett.nif.no. Se lenke øverst på siden. Påmeldingen er åpen fra 12. september 2022.

Påmeldingen er bindende. Eventuell avmelding gjøres i Min idrett. Avmeldingsfristen er samtidig som påmeldingsfristen. Det vil ikke være mulig å melde seg av kurset i Min idrett etter at avmeldingsfristen er utløpt. Hvis det oppstår noe som gjør at man må melde seg av etter at avmeldingsfristen er utløpt, må man sende en epost til kompetanse@gymogturn.no. Kun legeerklæring er gyldig for å slippe å betale kursavgift etter frist.

Husk:
Snacks/ drikke, skrivesaker, treningsklær og godt humør.

Ved spørsmål, ta kontakt med kompetanseavdelingen NGTF: kompetanse@gymogturn.no

VELKOMMEN TIL KURS