Skip to content
Arrangement

Medtrener- og Gymlekkurs, Fredrikstad

Trenerkurs • Kurs og utdanning
Krets
Dato
24. Oct
2021
Sted
Activ Center, Tomteveien, Fredrikstad, Norge
Arrangør
Nedre Glomma TF

Viken og Oslo Gymnastikk- og Turnkrets arrangerer medtrener- og gymlekkurs i gymnastikk og turn under Den Store Idrettshelga i Viken Idrettskrets.

NB! Påmelding via Viken idrettskrets.

Kurset er beregnet på de som er nye i trenerrollen, foreldre som ønsker å hjelpe til, medtrenere under 15 år, barnehageansatte og skoleansatte som ønsker å tilby aktiviteter i gymsal/ haller. Gymlek retter seg i utgangspunktet mot barn i aldersgruppen 2-5 år, men mange av aktivitetene kan også tilrettelegges for eldre partier.

Målet med kurset er å få tips og ideer til treningstimer og bli i stand til å veilede barn i gymnastikk og turn. Deltakerne skal kunne lede aktiviteter på en måte som gir variasjon og høyt aktivitetsnivå samtidig som barna opplever glede og mestring.

Tid: Søndag 24. oktober, kl. 10.00-18.30

Sted:        Nedre Glomma Turnforening, Activ center   

Adresse:  Tomteveien 25, 1618 Fredrikstad   

Trenerutvikler:  Inger-Lise Olsen

Endringer i timeplanen kan forekomme.  

Trenerutvikler vil tilpasse kurset etter gjeldende smittevernregler.  
Husk: Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon/ føler deg syk, må du holde deg hjemme.

Kursavgift:   

Det er Viken idrettskrets som arrangerer Den store idrettshelga. Pris for idrettshelga vil fremkomme av arrangementet på idrettskretsens nettsider.
Kursavgift inkluderer kursmateriell. Hvis påmeldingsfristen ikke overholdes, kan vi ikke garantere at kursheftet er tilgjengelig på kursdagen. Husk å avtale deltakelse med din klubb før du melder deg på kurs.

Mat er IKKE inkludert i prisen.

Betaling:       

Viken idrettskrets håndterer betaling for kurset.
Påmeldingen er bindende. Kun legeerklæring er gyldig for å slippe å betale kursavgift etter at påmeldingsfristen er utløpt.

Påmelding:   

Det er Viken idrettskrets som arrangerer Den store idrettshelga i samarbeid med særidrettene.

Påmelding skjer via Viken idrettskrets.

For å være sikker på at kursmateriell kommer frem til kursstart, anbefaler vi at påmelding til idrettskretsen gjøres minimum 4 uker før kurset starter. Kurset har plassbegrensninger, og førstemann til mølla gjelder!

Husk:            

Mat, drikke, skrivesaker, treningsklær og godt humør.

Ved spørsmål, ta kontakt med kompetanseavdelingen NGTF: kompetanse@gymogturn.no

VELKOMMEN TIL KURS