Skip to content
Nyhet

Dommer- og trenerseminar avholdt forrige helg!

Turn kvinner gjennomførte sitt årlige dommer- og trenerseminar helgen 20.-21.01 På Thon Hotel Arena i Lillestrøm med 66 deltakere fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør.

Leder av TKTK Anne Torill Nordli ønsket velkommen og orienterte kort om bl.a terminlisten for 2024, justeringer i turnstigen og FIG-Elite, kriterier for deltakelse i NM jr, fair play og hvor man kan finne relevant informasjon om turn. I tillegg presenterte hun mulige endringer i internasjonalt bedømmingsreglement for 2025-2028. Nyttig å ta med seg i det langsiktige treningsarbeidet.

Landslagssjef Antonio Egri presenterte landslagsmodell/landslagsarbeid og kriteriene for uttak til internasjonale konkurranser. Antonio orienterte om at det fremdeles er et mål å kvalifisere utøvere til OL i Paris i sommer, enten gjennom World Cup eller EM. Konkurransen internasjonalt er hard, og det må tenkes langsiktig. I den anledning ble målene for landslagene i den neste 4-års perioden presentert. Landslagene har en spennende sesong foran seg med Nordisk mesterskap for junior og senior på hjemmebane og EM senere i år. Landslagene møtes helgen 26.-28.01 til første samling i år. 

Dommeransvarlig Ann-Helen Bjørnstad benyttet anledningen til å gi en oppmerksomhet til Marion Dangel og Anette Johannesen for den meget gode jobben de har gjort som dommere i 2023. Deretter ble det en rask gjennomgang av justeringer i FIG-elite-reglementet samt reglement for paraturn.

Internasjonal dommer Eva Leibinger, hadde sammen med Dora Oskarsdottir, Siv Rita Eikeskog, Annette Johannesen og Anne Torill Nordli forberedt praktisk bedømming av øvelser i turnstigen og selvvalgt. Anne Torill hadde også en gjennomgang av internasjonalt reglement – Code of point – denne gangen med fokus på E-dommere. Søndag ble brukt til å dømme øvelser, både stige og selvvalgte. Det var stort engasjement i gruppen og mange hadde spørsmål til reglement og ulike utfordringer som dukker opp i en konkurranse. 

TKTK fikk mange nyttige innspill til presisering av reglement. Flere etterspurte både kretsdommerkurs og forbundsdommerkurs. Neste forbundsdommerkurs blir i begynnelsen av 2025, etter at nytt internasjonalt reglement er på plass. 

Å ha det sosialt og gøy sammen er en viktig motivasjonsfaktor. Seminarer som dette gir både inspirasjon og kunnskap. Takk til alle som deltok!