Skip to content
Nyhet

Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets har fått eget parautvalg!

Vi er stolte av å presentere vårt nyeste utvalg i RGTK: 
Parautvalget – for både paraturn og inkludering i turn

Utvalget består i dag av Eva Knudtzon Snincak og Ann Cathrine Høyland. De har erfaringer som trenere fra breddeturn for barn og unge, og troppsgymnastikk.  I tillegg har begge mange erfaringer fra jobb, utdanning og livet generelt, som har gitt et engasjement for inkludering i aktiviteter, opplevelser og mestring. Parautvalget møtes både fysisk og digitalt. Det ønskes flere medlemmer i utvalget, og interesserte oppfordres til å ta kontakt for mer informasjon. 

RGTK jobber for at alle skal ha et tilbud i våre grener, og likeverdig tilbud for barn, unge og voksne med nedsatt funksjonsevne. 

NIF og NGTF bruker begrepet paraturn for fire målgrupper: bevegelseshemmede, hørselshemmede, synshemmede og utviklingshemmede. 

I tillegg til paraturn, jobber RGTK for at utøvere med behov for tilrettelegging også skal få aktivitet, glede og mestring. For eksempel utøvere med fysisk funksjonsvariasjoner, psykisk utviklingshemming, Downs, CP, skoliose, epilepsi, nevroutviklingsvarianter (ADHD, Tourette, autismespekter, med mer), psykiske lidelser, spiseforstyrrelser. Dette er eksempler på utøvere som kan ha vansker med å finne seg til rette i ordinære partier uten ekstra tilrettelegging. 

Parautvalget ønsker å være til støtte for utøvere, foresatte, trenere og ledere. Enten det gjelder egne treningstilbud og partier, eller inkludering i eksisterende. 

Les mer om paraturn på NGTF sin hjemmeside: https://gymogturn.no/grener-og-aktiviteter/konkurransegrener/paraturn/om-paraturn/

Definisjon på paraturn i NIF: https://www.paraidrett.no/om-paraidrett/