Skip to content
Nyhet

Oppdatert landslagsmodellen for troppsgymnastikk 2023

Landslagssjef Henning Ottersen har oppdatert landslagsmodellen for troppsgymnastikk 2023.

Det har siden forrige oppdatering den 20. januar blitt avklart ytterligere angående samlingene i år og en tidsplanskisse for nettosamlingene i 2024 er lagt til. På trenerseminaret i januar ble temaet «Hvordan komme på landslaget» presentert, materialet som ble laget i forbindelse med dette er nå noe utvidet og klar til publisering. Dette fungerer som en kortversjon av landslagsmodellen og har noen gode spørsmål man bør ha reflektert rundt. Det er i all hovedsak en sjekkliste og veiledning.

Landslagsmodell og «Hvordan komme på landslaget» finner du her / under informasjon for landslagene.