Skip to content
Nyhet

Skal du planlegge konkurranse? Husk dette!

Illustrasjon barn samling stevne

Det er mange som er i gang med konkurranseaktivitet og vi har samlet noen punkter som er viktig å huske på ved planlegging av konkurranse mht. barneidrettsbestemmelser:

  • Barn fra 6 år kan delta i lokale konkurranser (egen forening, krets)
  • Barn fra 9 år kan delta i egen region
  • Barn fra 11 år kan delta i nasjonale konkurranser
  • Gymnaster i alderen 6-8 år kan ikke delta i regionale eller nasjonale konkurranser.
  • Gymnaster i alderen 9-10 år kan ikke delta i nasjonale konkurranser.
  • Barn under 10 år kan delta i oppvisninger under konkurranser (åpningsseremonien, som pauseinnslag og/eller i avslutningen), så lenge det er lokalt og uten bedømming.

Dersom det inviteres til lokale, regionale og/eller nasjonale konkurranser på samme dag/helg, skal det inviteres til ulike konkurranser (ikke klasser). Dvs. at arrangør skal lage egne invitasjoner til hver konkurranse. Eksempel:
– Det inviteres til lokal konkurranse fra 6 år
– Det inviteres til regional konkurranse fra 9 år
– Det inviteres til nasjonal konkurranse fra 11 år

Plasseringer, premiering, kvalifisering

Reglene rundt dette er:

6-10 år: det kan ikke benyttes resultatlister, ingen plassering, gymnastene kan få sitt resultat etter hver øvelse underveis i konkurransen og man skal unngå lystavler/opplesning av resultater underveis.
Vi oppfordrer til å ikke benytte «Bra-Bedre-Best» på konkurranser (da dette beregnes som rangering). Alle får lik premie.

11-12 år: det kan benyttes resultatlister og plassering, men tone ned resultatfokuset, dvs. unngå lystavler/opplesning av resultater underveis. Alle skal ha premie.

Det skal ikke være kvalifisering til noen konkurranser i aldersgruppen 6-12 år. Alle konkurranser skal være med åpen påmelding i disse klassene.

Vi vil minne på at det er viktig å overholde barneidrettsbestemmelsene. Les mer her.