Skip to content
Nyhet

Vellykket anleggs- og lederkonferanse i Sola

Sola Arena

Årets anleggs- og lederkonferanse fant sted 29.-31. oktober på Clarion Hotel Air i Sola. Med 120 fremmøtte var det tydelig at folk satte pris på å endelig kunne møtes igjen.

Idrettsstrategi og paraidrett
Fredagens program startet med Terje Selnes fra forbundsstyret som kunne opplyse at gymnastikk og turn nå akkurat er halvveis i en 25-årig anleggsstrategi som startet i 2009 og som skal ende opp med 160 basishaller i 2034.

Terje Selnes fra forbundsstyret i NGTF åpnet årets konferanse. Foto: Lene Lunde NGTF.

Vibecke Sørensen, 1. visepresident i NIF snakket om de fire hovedstrategiene i norsk idrett:
• Livslang idrett
• Bedre idrettslag
• Flere og bedre anlegg
• Bedre toppidrett

Idrettens visjon – Idrettsglede for alle – ble virkelig demonstrert i de to innslagene om paraidrett. Lene Byberg, rådgiver for folkehelse og paraidrett i Rogaland Idrettskrets, innledet med å klargjøre begrepet paraidrett. Paraidrett inkluderer alle idrettstilbud for mennesker med bevegelseshemming, utviklingshemming, synshemming og hørselshemming.

Toppsvømmeren Sarah Louise Rung fortalte sin sterke historie fra ulykken i 2008 da hun ble lam fra livet og ned og reisen som endte med i alt ni medaljer i Paralympics, med blant annet to gull i London i 2012 og to gull i Rio i 2016. Med sine flotte holdninger og verdier er hun et stort forbilde for hele norsk idrett, og hun mottok i 2015 prisen som «Årets Forbilde» på idrettsgallaen.

Fantastisk idrettsutøver og forbilde; Sarah Louise Rung t.v. i samtale med Lene Byberg og Stig Nilssen. Foto: Lene Lunde, NGTF

Forbilder er i høyeste grad også Katelyn og Brenda Garbin. Katelyn fortalte om sin karriere både som utøver og trener. Forsamlingen ble rørt til tårer da et sammendrag av filmen fra Special Olympics ble vist. Filmen viste Katelyn som hovedtrener der hun førte jentene sine fram til sju medaljer.

Parallelsesjoner innen ledelse og anlegg
15 dyktige foredragsholdere bidro med innlegg i parallelsesjonene på lørdagen fra kl. 9-15. Alle foredragene ligger her. Klikk på «Finn presentasjoner fra tidligere konferanser» «Anleggs og lederkonferansen 2021»

Dag Vidar Hanstad, professor ved Norges Idrettshøgskole holdt foredrag om ledelse. Foto: Lene Lunde, NGTF
Mats C. Oshaug fra FDVhuset ga en innføring i bruk av FAMAC – et digitalt verktøy for å ivareta både utstyr og bygg. Foto: Lene Lunde, NGTF


Befaringer til flotte haller
Lørdag ettermiddag gikk turen til Fjogstadhus Turnarena – Sola Turn sin storstue som stod ferdig i 2019. En liten spasertur unna var Sola Arena neste mål. En imponerende hall med sykkelvelodrom og basishall «på indre bane». Siste stopp var Ålgård og den nye hallen til Ålgård Turn som har valgt et interessant konsept ved å bygge om en håndballhall til basishall.

Ombygd fleridrettshall; Basishallen til Ålgård Turn. Foto: Nils André Gundersen, Agder fylkeskommune
Innbydende; Basishallen i Sola Arena. Foto: Nils André Gundersen, Agder fylkeskommune
Sola Turn sin storstue; Fjogstad-hus Turnarena. Foto: Nils André Gundersen, Agder fylkeskommune

Olympiatoppen
Seminaret ble avsluttet med en samtale med toppidrettssjef i Olympia-toppen, Tore Øvrebø. På spørsmål om hva som gjør Norge til verdens beste idrettsnasjon målt etter folketall, trakk han fram at det er en rekke faktorer som gjør dette, men velstanden i Norge og den norske kulturen som bygger på at alle barn og ungdommer får sjansen til å drive med idrett, er viktige bidragsytere til å få en stor nok rekrutteringsflate. Det gode samarbeidet i det daglige toppidrettsarbeidet på tvers av idrettene ble også fremhevet. Han trakk også fram toppidrettsgymnasenes rolle og viktigheten av at det er god kvalitet på tilbudene der.

Fascinasjonen og gløden for å få fram gode utøvere kom tydelig fram i samtalen. Toppidrettssjefen kunne også avsløre at prosessen fram mot OL der presset og intensiteten bare blir større og større etter hvert som lekene nærmer seg og det formelig koker – da trives han aller best!

Verdensledende i toppidrett; Toppidrettssjef Tore Øvrebø (t.v.) i samtale med Stig Nilssen. Foto: Lene Lunde, NGTF

Felles møteplass
Anleggs- og lederkonferansen er etter hvert blitt en viktig møteplass for mange lag. Ca. 40 foreninger var til stede og noen lag møtte med både tre og fire deltakere. Fredrikshalds Turnforening møtte sågar med hele seks deltakere! Det ble snakket om gymnastikk og turn til alle døgnets tider og
samtalene og diskusjonene som skjer i pausene og utover kveldene er ofte minst like viktige som det som skjer i møterommene. Neste års konferanse vil finne sted 28.-30. oktober i Bergen, så det er bare å krysse av datoene i kalenderen allerede nå!