Skip to content
Nyhet

NGTK Digitalt Kretsting 2021

Arrangør til forbundstinget 2022 søkes.

I henhold til særkretsens lov §14 inviterer Nordland Gymnastikk- og Turnkrets til 1. ordinære digitale kretsting 10. april 2021.