Skip to content
Nyhet

Fornøyde deltakere på Trener 2 basis!

Kurset gir en solid innføring i anatomi og biomekanikk for gymnastikk og turn. I avslutningen av kurset benytter deltagerne ny lærdom til å analysere gym&turn-elementer. På Jessheim fikk vi presentert både korbett, salto, baklengs rulle, piruett og håndstående.

4-6. september deltok tjue trenere fra Rana i nord til Kristiansand i sør på tidenes første ordinære basiskurs på Trener 2. Trenererfaringer ble utvekslet, muligheter i forbindelse med korona ble drøftet, anatomi ble gransket, nettverk bygget, og i turnhallen fikk deltagerne satt biomekaniske begrep på egne ferdigheter. Nå er de klare for å ta fordypningskurs i hver sine grener!

Trener 2 basis er første del av Trener 2-kompetansen, og gir adgang til fordypning som breddetrener, i turn menn, turn kvinner, rytmisk gymnastikk, troppsgymnastikk og gymhjul. De fleste av fordypningskursene er planlagt å kjøre i løpet av 2021.

Ønsker DU å ta kurs? Se nederst i saken!

Dette første basiskurset ble gjennomført i Hoppenspretthallen på Jessheim. Trenerutvikler var Lasse Hauser fra Nedre Glomma Turnforening, i samarbeid med NGTFs kompetanseavdeling. Deltakerne kom fra klubber i seks ulike kretser: Agder, Innlandet, Nordland, Vestfold og Telemark, Vestland, og Viken og Oslo.

Mer om kurset finner du i følgende bildeserie:

Trenerutvikler Lasse Hauser har bedt kursdeltagerne om å oppsummere de vanligste skadene/vondtene i gymnastikk og turn. Deretter ble Skadefri-appen benyttet for å finne øvelser som forebygger disse skadene.
Kursdeltagerne benyttet NGTF videobank og muskelkort for å studere leddbevegelser og muskulatur i de ulike leddene. Denne gruppa benyttet anledningen til å kose seg i sola!
Trenerne diskuterte sine verdier og fokusområder i små grupper. Hvilke av disse kortene tenker du selv er viktigst for trenergjerningen?
Kursdeltagerne fikk drøfte hvorfor planlegge langsiktig, hva man bør prioritere og hvordan periodisere, før de fikk utarbeide halvårsplaner for sine egne treningsgrupper.
Kurset gir en solid innføring i anatomi og biomekanikk for gymnastikk og turn. I avslutningen av kurset benytter deltagerne ny lærdom til å analysere gym&turn-elementer. På Jessheim fikk vi presentert både korbett, salto, baklengs rulle, piruett og håndstående.

I evalueringen meldte deltagerne at de opplevde kurset som relevant og lærerikt. Mange satte pris på gode gruppediskusjoner, og syntes det var spennende å fordype seg både i biomekanikk og spørsmål om antidoping. Noen ønsket seg en ekstra kurshelg, for å få nok tid til alle de spennende temaene!

Hva lærer man på Trener 2?

Trener 2-kursene dekker et bredt spekter av fagområder, med mål om at treneren skal utvikle en helhetlig forståelse av treningsprosessen og være beredt til å ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø. Fokus på Trener 2 er på deltagelse og utvikling, mens prestasjon og toppidrett kommer på Trener 3 og 4.

Basiskurset består av følgende emner:

  • Trenerrollen
  • Treningslære
  • Teknikk og bevegelse
  • Treningsplanlegging
  • Organisasjon
  • Sunn idrett
  • Trygg på trening
  • Antidoping

Trener 2-kompetansen består av basiskurset med tilhørende e-kurs, fordypningskurs i én eller flere grener, 75 timers trenerpraksis med egne utøvere, samt en mappeoppgave med øktplan, periodeplan og refleksjonsnotat, som skissert i figuren nedenfor.

Trener 2-kompetanse tildeles når man har gjennomført basiskurs og tilhørende e-kurs, fordypningskurs i én eller flere grener, 75 timers trenerpraksis med egne utøvere, samt en mappeoppgave med øktplan, periodeplan og refleksjonsnotat.

Vil DU ta kurs? Velkommen til oss!

To basiskurs på Trener 2 er på trappene:

* Om kursene er fulle, sett deg likevel på venteliste! Kursene gjennomføres etter alle regler for smittevern. Vi forventer forfall p.g.a. sykdomstegn, så det er gode muligheter for opprykk fra venteliste. Antall på venteliste gir oss også en god pekepinn på antall kurs som bør planlegges våren 2021.

For å starte på Trener 2 må du ha bestått Trener 1. I høst arrangeres 8 Trener 1-kurs. Tid og sted finner du i vår kalender. Dersom du har kompetanse fra universitet/høgskole eller fra et annet land kan du søke om å få tildelt Trener 1-kompetanse uten å ta Trener 1-kurset.

Mer om Trenerløypa

Trenerløypa i gymnastikk og turn består av tre nivåer:

Trenerløypa i NGTF består av Trener 1, som er generell for alle grener/aktiviteter, Trener 2, som består av en basisdel som legger faglig grunnlag samt en større grenspesifikk fordypning, og Trener 3, som består av samlinger med NIF/OLT og med NGTF, med fokus på utvikling og prestasjon.

Les mer om trenerutdanning i NGTF her