Skip to content
Nyhet

Barne- og ungdomsidretten åpner fra 1. august

Er du klar for å la barna komme tilbake til hverdagen etter sommerferien? Nå åpner regjeringen for at barne- og ungdomsidretten fra 1. august får unntak fra 1.metersregelen.

Dette innebærer at det igjen åpnes for konkurransesituasjoner og kamper for barne- og ungdomsidretten opp til og med 19 år, innenfor de respektive idrettskretsenes grenser.

NGTF vil oppdatere sine koronavettregler på hjemmesiden neste uke da ferien er over for de fleste.

Med de forestående reglene kan barn og unge under 20 år ha nærkontakt i faste grupper på inntil 20 personer i treningssammenheng. Fra 1. august endres altså dette.

Da gjøres det videre unntak fra avstandskravet ved gjennomføring av konkurranser innenfor idrettskretsene, der alle deltakerne er under 20 år, og der aktiviteten ikke kan utføres som normalt dersom en skal overholde avstandskravet på minst en meter til enhver tid.

Fornøyd generalsekretær

Dette gir NGTFs klubber og lag en større frihet til høsten.

– Dette er en gledelig utvikling som vil gjøre det mye lettere for alle våre lag som driver breddeidrett. Det bør innebære at de fleste av våre lag kan komme tilbake til noe nær normalaktivitet, sier en glad og fornøyd generalsekretær i NGTF, Øistein Leren.

Berit Kjøll, Norges idrettspresident, sier til NIF også hun er glad for ytterligere gjenåpning.

– Som tidligere kommunisert er det gledelig at regjeringen nå bekrefter ytterligere åpning fra 1. august, slik at barne- og ungdomsidretten kan planlegge både konkurranser og idrettsarrangement utover høsten, sier hun og legger til:

– Jeg ser virkelig frem til den dagen hvor det er normaltilstand for alle i norsk idrett.

Selv om det nå kommer en videre åpning innen idrett for alle under 20 år, betyr ikke det av det lempes på andre krav. Det vil for eksempel fortsatt stilles krav til arrangør av idrettsarrangement.

Krav til arrangør

Det skal tilrettelegges for at det kan holdes minst en meters avstand blant publikum. Arrangementet bør også gjennomføres i samsvar med råd gitt i smittevernveilederen for idrett og arrangementer.

Det må også tilrettelegges for at alle øvrige smitteverntiltak kan overholdes. Arrangør må også legge til rette for at smittesporing kan gjennomføres om det oppdages smitte i etterkant.

Som i andre idretter og i kultursammenheng, er det foreløpig kun lov med 200 mennesker til stede på arrangementer, i tillegg til ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen.

Når det gjelder idrettsarrangement for barn og unge, regnes deltakerne inn i totalantallet på 200. Årsaken til dette er at det ved slike arrangement vil deltagere og publikum ikke være adskilt, men blandes i ulike grupper under arrangementet.

Begrensningen er viktig for etterlevelse av smittevernråd, og for å sikre en effektiv smittesporing og oversikt, står det i pressemeldingen fra regjeringen. Den kan du lese i sin helhet her.

NGTF vil tydeliggjøre i koronavettreglene, og veilede så godt som mulig for alle medlemsklubber og -lag som nå ønsker å arrangere eventer til høsten og vinteren.