Skip to content
Nyhet

Invitasjon til forbundsting

Det inviteres til forbundsting på Sola 11. – 13. september.

Alle klubber og turngrupper som er medlem i NGTF har anledning til å møte med minst én representant på forbundstinget. Her vedtas saker av betydning for idretten vår – lagene, kretsene og forbundet.

Representanter til forbundstinget må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting eller oppnevnt av idrettslaget/særkretsens styre etter fullmakt fra årsmøte/ting.

Siste frist for å sende inn forslag som ønskes behandlet på tinget er 28. mars.