Skip to content
Nyhet

Landslagsmodell troppsgymnastikk

Det ble på forbundstinget 30. april – 1. mai 2016 vedtatt at det skal etableres landslag i troppsgymnastikk fra 1. januar 2017. Teknisk komité troppsgymnastikk, landslagssjef og undertegnede har i den sammenheng utviklet en landslagsmodell. Målet med landslagsmodellen er at den skal beskrive arbeidet med landslag i troppsgymnastikk på en slik måte at det bidrar til innsikt og forutsigbarhet for alle involverte og interesserte. Det ble avholdt et eget orienteringsmøte om landslagsmodellen lørdag 14. januar på Thon Hotel Opera.

Her kan du følge en intern link på vår internettside hvor du kan laste ned vår landslagsmodell.