Skip to content
NGTF

Arrangør

Registrere arrangement

Alle arrangementer som skal publiseres i terminlisten på www.gymogturn.no må registreres på denne siden.

 

Hvilke arrangement kan registreres i terminlisten til NGTF?

  • – Alle nasjonale arrangement i regi av NGTF, krets eller klubb.
  • – Alle arrangementer i krets eller regionalt.
  • – Alle arrangementer hos klubb hvor flere klubber er invitert.

Viktig å huske på før dere registrerer et arrangement.

  • – Finnes det retningslinjer til dette arrangementet fra krets eller forbund? Er disse fulgt og er krets/forbund informert om at arrangementet publiseres?
  • – Er arrangementet for barn? Følger dere Bestemmelsene for barneidrett?
  • – Skal det tas bilder eller filmes under arrangementet? Husk å se retningslinjer for bilder/streaming av barn og ungdom.