Skip to content
Arrangement

Webinar om barneidrett – ny dato!

Møter og seminar
Nasjonalt
Bredde • Grener
Dato
18. Sep
2024
Arrangør
NGTF

Best på barneidrett?
Lurer du på hvordan man kan bli best i gym og turn ved å følge barneidrettsbestemmelser? Hvordan man kan legge til rette for idretts- og konkurranseaktivitet for barn i alderen 6-12 år? Vil du ha mer kunnskap om hvordan du kan organisere treninger for mange barn? Har dere konkurranseaktivitet for barn i klubben, eller ønsker dere å komme i gang med det?
Da må du få med deg dette webinaret!

Onsdag 18. september, kl. 19-20:30, inviterer NGTF alle styreledere, trenere og barneidrettsansvarlige til et webinar om barneidrett, aldersspennet 6-12 år. Fyll ut påmeldingsskjema nederst på siden om du ønsker å være med, Teams-lenke til webinaret blir automatisk sendt som en bekreftelse på påmeldingen.

Del 1:
Torgeir R. Pedersen, president i NGTF, ønsker velkommen
– Klubber svarer på hvordan de legger til rette for konkurranseaktivitet for barn i alderen 6-12 år

Del 2:
Elin Horn, seniorrådgiver barne- og ungdomsidrett i Norges Idrettsforbund, gir oss et innlegg om idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett
Christian T. Bjørndal, førsteamanuensis ved Norges Idrettshøgskole, fremmer et forskerperspektiv om tidlig spesialisering og at dette ikke nødvendigvis er veien til suksess

Del 3:
– Konkretisering og informasjon fra NGTF
– Spørsmålsrunde


Send gjerne inn spørsmål i forkant av webinaret, om du eller klubben din står inne med en problemstilling som kan være relevant for webinaret. Spørsmål kan sendes til e-post: bredde@gymogturn.no.


___________________________________________________________________________

Påmelding – Webinar om barneidrett

"*" obligatorisk felt

Navn*