Skip to content
Arrangement

Verdiarbeid i alle ledd

Møter og seminar
Nasjonalt
Organisasjon
Dato
24. Aug
2021
Sted
Sognsveien 73, Oslo, Norge
Arrangør
NGTF

NGTF arrangerer et digitalt miniseminar for hele turn-familien 24. august.
Webinaret ledes av rådgiver for verdiarbeid i NGTF, Maria Dalsbø, og vil omhandle hva du kan, bør og må gjøre for å skape en trygg arena for alle våre medlemmer.

Dette er et webinar som alle bør få med seg – om du en trener, en dommer, en utøver, en forelder, i et styre m.fl.

Dato: 24. august
Tid: kl. 18:00 til ca. 19:30
Påmelding: HER
Frist for påmelding: 23. august kl. 11:59
Link til webinaret sendes til registrert e-post ved påmeldingen i etterkant av påmeldingsfristen.

Vi oppfordrer de som har spørsmål/temaer som ønskes tatt opp om å sende en henvendelse om dette til Maria Dalsbø på e-post maria.dalsbo@gymogturn.no senest innen utgangen av torsdag 19. august.
Alle innspill blir behandlet anonymt.

Deltagelsen er gratis.