Skip to content
Arrangement

Treningssamling

Treningssamling
Krets
Turn kvinner
Dato
10. Sep -
11. Sep
2022
Arrangør
VOGTK

Viken og Oslo Gymnastikk og Turnkrets ønsker å invitere til treningssamling for de yngste jentene i kretsen. Treningssamlingen vil foregå lørdag for aspiranter (8-10 år) og søndag for rekrutter (11-12 år). I og med at dette er utenfor konkurransesesong, vil fokus være på grunntrening, styrke, bevegelighet og elementer (ikke øvelser).

Tid: 11.-13. september

Sted: Moss Turnforenings lokaler, tvers over veien for «Sprett» hallen i gamle Rygge kommune