Skip to content
Arrangement

Trener 2 fordypning trampett, Drammen (tidl. Sikringskurs 2 trampett)

Trenerkurs • Kurs og utdanning
Nasjonalt • Krets
Dato
30. Apr -
01. May
2022
Sted
Danvikgata 27, 3045 Drammen, Norge
Arrangør
Drammens TF

Norges Gymnastikk- og Turnforbund arrangerer Trener 2 fordypning trampett (tidligere Sikringskurs 2 trampett), i samarbeid med Sola Turnforening.

Tid:
Lørdag 30. april 2022, kl. 10-18
Søndag 1. mai 2022, kl. 10-16

Endringer i timeplanen kan forekomme.
Se invitasjon nederst for mer informasjon om kurset.

Sted:
Danvikgata 27, 3045 Drammen

Trenerutviklere:
Brian Carlsen

Kursavgift:
kr. 2800,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF,
kr. 3200,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF
kr. 3500,- for deltakere som ikke er medlem av klubb tilknyttet NGTF

Viktig informasjon om dette kurset:
Trener 2 fordypningskurs trampett er en del av Trener 2 fordypning troppsgymnastikk. Deltakere vil ved godkjent kurs tildeles kompetansen Trener 2 fordypning trampett, gym og turn. I en overgangsperiode kan deltakerne melde seg på kurset uten å ha tatt Trener 2 basiskurs i forkant. Sikringskompetanse godkjennes ved fullført og bestått Trener 2 fordypning trampett. For å bli tildelt fullstendig Trener 2 kompetanse, må deltakerne gjennomføre Trener 2 basiskurs, samt resterende fordypningskurs og godkjenningskrav. NGTF arrangerer Trener 2 basiskurs 20.-22. mai 2022:
https://gymogturn.no/arrangement/trener-2-basis-oslo_mai22/

Kursets innhold er noe endret fra tidligere Sikringskurs 2 trampett, og deltakere vil fra og med august 2021 kun gjennomgå doble rotasjoner med rotasjoner rundt lengdeaksen inntil 180 grader i trampett, samt tsukahara på hoppredskap. Videre progresjon blir gjennomgått i et etter- og videreutdanningskurs etter Trener 2 kompetanse er oppnådd.

Påmelding
Personlig påmelding gjøres via https://minidrett.nif.no/.
Se direktelenke for påmelding øverst.
Påmeldingen åpner 08. april 2022.

Påmeldingsfrist: 20. april 2022

NB! For å få meldt seg på kurs må man være pålogget i Min idrett.
I Min idrett: trykk på fanen «kurs», og legg inn «Trener 2 fordypning trampett» i søkefeltet. Har du andre tekniske problemer, ta kontakt med NIF IT Support. Kontaktinfo finner du nederst på siden på Min idrett.

For å delta på kurset må man i utgangspunktet ha godkjent Sikringskurs 1 trampett, fullført Trener 1 kompetanse og Trener 2 basiskurs. I en overgangsfase kan man melde seg på før man har fullført Trener 2 basis.
Det er i tillegg en sterk generell anbefaling at deltakere praktiserer i et år i etterkant av fullført Sikringskurs 1 trampett, før steget går videre til Sikringskurs 2 trampett. Det er også å anbefale at deltakere har godkjent Sikringskurs 1 trampoline. Deltaker vurderer disse anbefalingene selv i samråd med klubb, ut ifra den enkeltes kompetanse, erfaring og modning.

Påmeldingen er bindende. Eventuell avmelding gjøres i minidrett. Avmeldingsfristen er samtidig som påmeldingsfristen. Det vil ikke være mulig å melde seg av kurset i Min idrett etter at avmeldingsfristen er utløpt. Må man må melde seg av etter at avmeldingsfristen er utløpt, sendes en epost til kompetanse(at)gymogturn.no. Legeerklæring må fremvises for å slippe å betale kursavgift. Ved kontakt, oppgi kurs og kurssted.


Velkommen til kurs!