Skip to content
Arrangement

Train the trainee-kurs for Trygg på trening

Nasjonalt
Organisasjon
Dato
03. Nov
2022

Velkommen til Train the trainee-kurs for Trygg på trening med Redd Barna!

Trygg på trening med Redd barna er et kurs som skal gjøre klubben deres til et trygt sted for barn.
Kurset gir trenere kompetanse om hva vold og seksuelle overgrep er, hva man skal gjøre hvis man
er bekymret for et barn og hva man kan gjøre for å forebygge vold og seksuelle overgrep i egen
klubb. Gjennom kurset blir dere mer bevisste på etiske dilemma dere kan møte i rollen som
trenere og hvordan dere kan håndtere disse situasjonene. Trygge voksne gir trygge barn.

I første omgang ønsker vi å invitere dere i klubbene som kunne tenke dere å holde dette kurset
internt i egen klubb. Du vil få gjennomgang av kurset, bli kjent med verktøy som kjøreplan og
håndboka, i tillegg opplæring innenfor de aktuelle fagområdene – og mest av alt, hvordan du kan
være en trygg voksen og klubben din et trygt sted for barna å være.

For mer informasjon og påmelding, se invitasjon vedlagt.