Skip to content
Arrangement

Sikringskurs 1 tumbling og trampett, Sola

Trenerkurs • Kurs og utdanning
Krets
Dato
18. Nov -
19. Nov
2023
Sted
Fjogstad-Hus Turnarena, Åsenvegen 68, 4055 Sola
Arrangør
Sola Turn
ID
81115

Kurs-ID: 81115

Sikringskurs 1 tumbling og Sikringskurs 1 trampett arrangeres av Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets i samarbeid med Sola Turn.

Kursene gjennomføres etter den nye trenerløypa, og retter seg mot alle som bruker trampett, tumbling, airtrack, trampolinebane eller tilsvarende, på trening, i konkurranser, eller i undervisning.

Sted: Fjogstad-Hus Turnarena, Åsenvegen 68, 4055 Sola

Tid:
Tumbling, lørdag 18. november 2023, kl. 10.00-18.00
Trampett, søndag 19. november 2023, kl. 10.00-18.00

Endringer i timeplanen kan forekomme

Trenerutvikler: Silje Dueland

Kursavgift:
Sikringskurs 1 tumbling:
kr. 950,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF.
kr. 1150,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF.

Sikringskurs 1 trampett:
kr. 950,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF.
kr. 1150,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF.

Pris om man deltar på begge kursdagene: kr. 1700,-med lisens og kr. 2100,- uten trenerlisens.

Priser for deltakere som ikke er medlem av klubb tilsluttet NGTF:
Sikringskurs Trampett, kr. 1550,-
Sikringskurs Tumbling, kr. 1550,-
Begge kurs: kr. 2600,-

Her finner du mer informasjon om trenerlisens

Påmelding:
Påmelding gjøres gjennom Min idrett.

Påmeldingen åpner: 18. september 2023
Påmeldingsfrist: 27. oktober 2023

Eventuell avmelding gjøres i Min idrett. Avmeldingsfristen er samtidig som påmeldingsfristen. Det vil ikke være mulig å melde seg av kurset i Min idrett etter at avmeldingsfristen er utløpt. Hvis det oppstår noe som gjør at man må melde seg av etter at avmeldingsfristen er utløpt, må man sende en epost til kompetanse@gymogturn.no. Legeerklæring må fremvises for å slippe å betale kursavgift.

Deltakere kan melde seg på fra og med det året de fyller 16 år (kalenderår)

Ved henvendelser, benytt kursreferanse: 81115

Hvis du ikke allerede har tatt Trenerattesten, anbefales det at denne gjennomføres før kursstart.

Mer informasjon finner du i vår faste invitasjon øverst til høyre på siden.