Skip to content
Arrangement

Sikringskurs 1 tumbling og trampett, Skavøypoll

Trenerkurs • Kurs og utdanning
Krets
Dato
13. May -
14. May
2023
Sted
Nordfjordhallen Idrett- og Kulturanlegg, Nordfjordvegen, Deknepollen, Norge
Arrangør
Skavøypoll IL
ID
81217

Kursreferanse: 81217

Sikringskurs 1 tumbling og sikringskurs 1 trampett arrangeres av Vestland Gymnastikk- og Turnkrets i samarbeid med Skavøypoll Il turn.

Kursene gjennomføres etter den nye trenerløypa, og retter seg mot alle som bruker trampett, tumbling, airtrack eller tilsvarende på trening, i konkurranser, eller i undervisning.

Sted: Nordfjordhallen,  Nordfjordvegen 9111, 6718 Deknepollen. 

Tid:
Tumbling, lørdag 13.mai kl. 10.00-18.00
Trampett, søndag 14.mai kl. 10.00-18.00

Endringer i timeplanen kan forekomme

Trenerutvikler:             Mats Thomsen

Kursavgift:

  • Sikringskurs 1 tumbling:
  • kr. 950,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF.
  • kr. 1150,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF.

Sikringskurs 1 trampett:
kr. 950,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF.
kr. 1150,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF.

Pris om man deltar på begge kursdagene: kr. 1700,-med lisens og kr. 2100,- uten trenerlisens.

Priser for deltakere som ikke er medlem av klubb tilsluttet NGTF:
Sikringskurs Trampett, kr. 1550,-
Sikringskurs Tumbling, kr. 1550,-
Begge kurs: kr. 2600,-

Her finner du mer informasjon om trenerlisens

Påmelding:
Påmeldingen åpner: 1.desember 2022.
Påmeldingsfrist: 22.april 2023

Eventuell avmelding gjøres i minidrett. Avmeldingsfristen er samtidig som påmeldingsfristen. Det vil ikke være mulig å melde seg av kurset i minidrett etter at avmeldingsfristen er utløpt. Hvis det oppstår noe som gjør at man må melde seg av etter at avmeldingsfristen er utløpt, må man sende en epost til kompetanse@gymogturn.no. Legeerklæring må fremvises for å slippe å betale kursavgift.

Deltakere kan melde seg på fra og med det året de fyller 16 år (kalenderår)

Ved henvendelser, benytt kursreferanse: 81217

Hvis du ikke allerede har tatt Trenerattesten, anbefales det at denne gjennomføres før kursstart.

Mer informasjon finner du i vår faste invitasjon øverst til høyre på siden.