Skip to content
Arrangement

Sikringskurs 1 tumbling og trampett, Sandnes

Trenerkurs • Kurs og utdanning
Krets • Rogaland
Dato
24. Aug -
25. Aug
2024
Sted
Vår Energi Arena Sandneshallen, Asheimveien 45, 4318 Sandnes, Norge
Arrangør
RGTK, Sandved Turn
ID
81123

Kurs-ID: 81123

Sikringskurs 1 tumbling og sikringskurs 1 trampett arrangeres av Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets i samarbeid med Sandved Turn. Kurset er en del av RGTKs kurshelg.


Kursene gjennomføres etter den nye trenerløypa, og retter seg mot alle som bruker trampett, tumbling, airtrack, trampolinebane eller tilsvarende på trening, i konkurranser, eller i undervisning.

Sted: Vår Energi Arena Sandneshallen

Tid:
Tumbling, lørdag 24. august 2024, kl. 10.00-18.00
Trampett, søndag 25. august 2024, kl. 10.00-18.00

Endringer i timeplanen kan forekomme

Trenerutvikler: 
Aleksander Nøkling Samsonsen

Kursavgift:
Sikringskurs 1 tumbling:
kr. 950,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF.
kr. 1150,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF.

Sikringskurs 1 trampett:
kr. 950,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF.
kr. 1150,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF.

Pris om man deltar på begge kursdagene: kr. 1700,-med lisens og kr. 2100,- uten trenerlisens.

Priser for deltakere som ikke er medlem av klubb tilsluttet NGTF:
Sikringskurs Trampett, kr. 1550,-
Sikringskurs Tumbling, kr. 1550,-
Begge kurs: kr. 2600,-

Her finner du mer informasjon om trenerlisens

Påmelding:
Påmeldingen åpner: 1. juni 2024
Påmeldingsfrist: 2. august 2024

Eventuell avmelding gjøres i Min idrett. Avmeldingsfristen er samtidig som påmeldingsfristen. Det vil ikke være mulig å melde seg av kurset i minidrett etter at avmeldingsfristen er utløpt. Hvis det oppstår noe som gjør at man må melde seg av etter at avmeldingsfristen er utløpt, må man sende en e-post til kompetanse@gymogturn.no. Legeerklæring må fremvises for å slippe å betale kursavgift.

Deltakere kan melde seg på fra og med det året de fyller 16 år (kalenderår)

Ved henvendelser, benytt kursreferanse: 81123

Hvis du ikke allerede har tatt Trenerattesten, anbefales det at denne gjennomføres før kursstart.