Skip to content
Arrangement

Sikringskurs 1 tumbling og trampett, Hamar

Trenerkurs • Kurs og utdanning
Krets
Dato
16. Sep -
17. Sep
2023
Sted
Ankerskogvegen 7, 2319 Hamar, Norge
Arrangør
Hamar IL
ID
80519

ID: 80519

Sikringskurs 1 tumbling og sikringskurs 1 trampett arrangeres av Innlandet Gymnastikk- og Turnkrets (IGTK) i samarbeid med Hamar IL Turn

Kursene gjennomføres etter den nye trenerløypa, og retter seg mot alle som bruker trampett, tumbling, airtrack, trampolinebane eller tilsvarende på trening, i konkurranser, eller i undervisning.

Kurset arrangeres på Hamar parallellt med Medtrener, Gymlek og Idrettens grunnstigekurs, så man må velge om man vil delta på sikringkursene eller Medtrener, Gymlek og Idrettens grunnstigekurs.

Sted:
Ankerskogen Idrettshall ( turnhallen)
Ankerskogvegen 7
2319 Hamar

Tid:
Tumbling, lørdag 16. spetember 2023 kl. 10.00-18.00
Trampett, søndag 17. september 2023 kl. 10.00-18.00

Endringer i timeplanen kan forekomme

Trenerutvikler: 
Linn Dalheim

Kursavgift:
Jamfør vedtak om tilskudd til trenerkurs på kretsting i IGTK 2023, vil kurset være gratis for deltakere som tilhører klubber og lag tilsluttet IGTK. Dette forutsetter godkjent oppmøte på alle kursdager. Er man påmeldt kreves gyldig avmelding for å unngå fakturering.

Priser for deltakere utenfor IGTK:
Sikringskurs 1 tumbling:
kr. 950,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF.
kr. 1150,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF.

Sikringskurs 1 trampett:
kr. 950,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF.
kr. 1150,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF.

Pris om man deltar på begge kursdagene: kr. 1700,-med lisens og kr. 2100,- uten trenerlisens.

Priser for deltakere som ikke er medlem av klubb tilsluttet NGTF:
Sikringskurs Trampett, kr. 1550,-
Sikringskurs Tumbling, kr. 1550,-
Begge kurs: kr. 2600,-

Her finner du mer informasjon om trenerlisens

Påmelding:
Påmeldingen åpner: 1. juni 2023
Påmeldingsfrist: 26. august 2023, kl 10.00

Eventuell avmelding gjøres i minidrett. Avmeldingsfristen er samtidig som påmeldingsfristen. Det vil ikke være mulig å melde seg av kurset i minidrett etter at avmeldingsfristen er utløpt. Hvis det oppstår noe som gjør at man må melde seg av etter at avmeldingsfristen er utløpt, må man sende en epost til kompetanse@gymogturn.no. Legeerklæring må fremvises for å slippe å betale kursavgift.

Deltakere kan melde seg på fra og med det året de fyller 16 år (kalenderår)

Ved henvendelser, benytt kursreferanse: 80519

Hvis du ikke allerede har tatt Trenerattesten, anbefales det at denne gjennomføres før kursstart.

Mer informasjon finner du i vår faste invitasjon øverst til høyre på siden.