Skip to content
Arrangement

Kurshelg med Sikringskurs, Idrettens grunnstige og gymlek, Lillehammer

Trenerkurs • Kurs og utdanning
Krets
Dato
02. Oct -
03. Oct
2021
Sted
Nordsetervegen 43, Lillehammer, Norge
Arrangør
Lillehammer TF

Innlandet Gymnastikk- og Turnkrets i samarbeid Lillehammer Turnforening arrangerer kurshelg for trenere med Sikringskurs 1 trampett, Idrettens Grunnstige 1 og Gymlek- kurs.

Sikringskurs 1 Trampett (lørdag kl. 10-18)
Kurset retter seg mot alle som bruker trampett på trening, i konkurranser, eller i undervisning. Kurset er et krav for å kunne sikre på trampett.
Kurset foregår parallelt med Gymlek, dvs at man ikke kan delta på begge disse kursene.
Mer informasjon om sikringskurs 1 trampett 
Trenerutvikler: Sigurd Pettersen

Gymlek (lørdag kl. 13-17)
Kurset er en innføring i Gymlekkonseptet som er trening skreddersydd for barn i alderen 2-5 år. Kurset foregår i sal hvor teori og praksis flettes inn gjennom hele kurset. Kunnskapen man tilegner seg på kurset har også stor overføringsverdi ved trening av andre aldersgrupper.
Mer informasjon om gymlekkurs
Trenerutvikler: Johanna Brandsegg

Idrettens Grunnstige 1 (søndag kl. 10-18)
Kurset retter seg mot trenere som har partier for barn i aldersgruppen 5-12 år. Kan også brukes på skolefritidsordninger og i grunnskolen. Kurset er en innføring i aktivitetskonseptet Idrettens grunnstige. Konseptet inneholder 10 øvelsesgrupper med 10 trinn i hver gruppe. Øvelsene er hentet fra de tradisjonelle gymnastikk og turnaktivitetene, og skal sikre oss en variert og allsidig bevegelseserfaring blant barn og unge.
Mer informasjon om idrettens grunnstige
Trenerutvikler: Johanna Brandsegg

Sted: Alle kurs foregår i Kristins Hall/ Eidsiva Arena
Adresse: Nordsetervegen 43, 2618 Lillehammer

Det er ofte kaldt i hallen, så ta med ekstra klær.

Tid:
Lørdag 2. oktober kl. 10-18: Sikringskurs 1 Trampett
Lørdag 2. oktober kl. 13-17: Gymlek
Søndag 3. oktober kl. 10-18: Idrettens Grunnstige

Gymlek kjøres parallelt med Sikringskurs 1 Trampett, det er derfor ikke mulig å delta på begge disse kursene.

Endringer i timeplanen kan forekomme

Trenerutvikler vil tilpasse kursene etter gjeldende smittevernregler. Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon/ føler deg syk, må du holde deg hjemme. 

Kursavgift:

Sikringskurs 1 Trampett:

  • kr. 800,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF.
  • kr. 1000,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF.
  • kr. 1300,- for deltakere som ikke er tilsluttet NGTF

Gymlek:

  • kr. 500,- ingen differensiering for de med og uten trenerlisens
  • kr. 800,- for deltakere som ikke er tilsluttet NGTF.

Idrettens grunnstige:

  • kr. 900,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF.
  • kr. 1100,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF.
  • kr. 1400,- for deltakere som ikke er tilsluttet NGTF.

Det gis kr. 200,- i rabatt hvis man deltar på to av kursene.

Her finner du mer informasjon om trenerlisens

Kursmateriell er inkludert i prisen så fremt man melder seg på i tide. Ved for sen påmelding, kan vi ikke garantere for kursmateriell.

Påmelding:

Påmeldingen åpner: 12. juni
Påmeldingsfrist: 10. september