Skip to content
Arrangement

Sikringskurs 1 trampett og tumbling, Sandnes

Trenerkurs • Kurs og utdanning
Krets
Dato
26. Aug -
27. Aug
2023
Sted
Sandneshallen, Asheimveien 45, Sandnes
Arrangør
RGTK
ID
81114

Kurs-ID: 81114

Sikringskurs 1 trampett og Sikringskurs 1 tumbling arrangeres av Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets, som en del av kretsens kurshelg.

Kursene gjennomføres etter den nye trenerløypa, og retter seg mot alle som bruker trampett, tumbling, airtrack, trampolinebane eller tilsvarende på trening, i konkurranser, eller i undervisning.

Sted: Vår Energi Arena Sandneshallen, Asheimveien 45, 4318 Sandnes (på Sandved)

Tid:
Trampett, lørdag 26. august 2023 kl. 09.30-17.30
Tumbling, søndag 27. august 2023 kl. 10.00-18.00

NB! Endringer i timeplanen kan forekomme.
For å muliggjøre deltakelse på idékurs i trampett på søndag (som stiller krav til godkjent sikringskurs), arrangeres sikringskursene her i motsatt rekkefølge av det som er vanlig.

Trenerutvikler: 
Aleksander Nøkling Samsonsen

Kursavgift:
Sikringskurs 1 tumbling:
kr. 950,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF.
kr. 1150,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF.

Sikringskurs 1 trampett:
kr. 950,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF.
kr. 1150,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF.

Pris om man deltar på begge kursdagene: kr. 1700,-med lisens og kr. 2100,- uten trenerlisens.

Priser for deltakere som ikke er medlem av klubb tilsluttet NGTF:
Sikringskurs Trampett, kr. 1550,-
Sikringskurs Tumbling, kr. 1550,-
Begge kurs: kr. 2600,-

Her finner du mer informasjon om trenerlisens

Påmelding:
Påmeldingen åpner: 1. juni 2023.
Påmeldingsfrist: 4. august 2023.

Eventuell avmelding gjøres i Min idrett. Avmeldingsfristen er samtidig som påmeldingsfristen. Det vil ikke være mulig å melde seg av kurset i Min idrett etter at avmeldingsfristen er utløpt. Hvis det oppstår noe som gjør at man må melde seg av etter at avmeldingsfristen er utløpt, må man sende en epost til kompetanse@gymogturn.no. Legeerklæring må fremvises for å slippe å betale kursavgift.

Deltakere kan melde seg på fra og med det året de fyller 16 år (kalenderår)

Ved henvendelser, benytt kursreferanse: 81114

Hvis du ikke allerede har tatt Trenerattesten, anbefales det at denne gjennomføres før kursstart.

Mer informasjon finner du i vår faste invitasjon øverst til høyre på siden.