Skip to content
Arrangement

Nasjonal konkurranse junior og senior RG

Konkurranse
Nasjonalt
Rytmisk gymnastikk
Dato
18. Jun -
20. Jun
2021
Sted
Turnhallen, Vilhelm Bjerknes' vei, Bergen, Norge
Arrangør
Bergens TF

Nasjonal konkurranse for senior og junior nasjonale- og internasjonale klasser RG arrangeres 19.-20. juni 2021. TKRG har besluttet å slå disse to konkurransene sammen.

Gjennomføring av denne konkurransen avhenger av hvor langt vi har kommet i gjenåpningen av Norge. Det vil komme en avgjørelse 1-3 uker før konkurransen på om den kan gjennomføres eller må avlyses. Den enkelte klubb må følge reglene som er for sin kommune dersom disse er strengere enn reglene i Bergen. Dersom det ikke er tillatt med arrangementer utenfor egen kommune kan klubben ikke delta.

Oppdatering 18.06.2020: Av hensyn til at endring for nasjonale idrettsarrangementer for barn og unge under 20 år blir gjeldende først fra søndag 20. juni kl. 12:00 har komiteen gjort et ekstraordinært vedtak som tillater endring i konkurransegjennomføringen slik at utøvere som ikke defineres innenfor toppidrettsdefinisjonen og ikke tilhører Bergen kommune konkurrerer fra søndag kl. 12:00. Resterende utøvere konkurrerer lørdag og søndag morgen. Detaljert kjøreliste oppdateres av arrangør. Den enkelte klubb må fortsatt følge reglene som er for sin kommune dersom disse er strengere enn reglene i Bergen. Dersom det ikke er tillatt med arrangementer utenfor egen kommune kan klubben ikke delta.

Arrangør: Bergens TF

Påmeldingsfrist: 4. juni
Påmeldingsskjema: HER

NB, konkurransen kjøres med deltagelse i de nevnte kategoriene under med premiering i enkeltredskaper.

Individuelle klasser nasjonal konkurranse:
Internasjonal klasse senior (enkeltredskaper)
Internasjonal klasse junior (enkeltredskaper)
Internasjonal klasse yngre junior (enkeltredskaper)
Nasjonal klasse individuelt senior (enkeltredskaper)
Nasjonal klasse individuelt junior (enkeltredskaper)

Troppsklasser nasjonal konkurranse:
Internasjonal klasse tropp senior
Internasjonal klasse tropp junior
Internasjonal klasse duo/trio senior
Internasjonal klasse duo/trio junior
Nasjonal klasse tropp miks
Nasjonal klasse tropp junior
Nasjonal klasse duo/trio miks
Nasjonal klasse duo/trio junior


Vi gjør oppmerksomme på at konkurranser kan forlenges, avlyses, flyttes eller konseptet justeres av hensyn til koronapandemien. Vi oppfordrer samtlige som har behov for reise og/eller hotell om å benytte seg av kanselleringsforsikring. NGTF dekker ikke eventuelle tap av kostnader ved avlysning, flytting eller endring av konkurranser.