Skip to content
Arrangement

MRGTK Ekstraordinært kretsting

Møter og seminar
Møre og Romsdal
Dato
09. Nov
2021

SAK 1: Oppdatering av lovnorm 

I loven står det pr dags dato at styret skal bestå av leder, nestleder, 2 medlemmer og 1 vara. 
Dette ønskes endret til “leder, nesteleder, 3 medlemmer og 1 vara. 
OPPDATERT 05.11.2021. Ytterligere utvidelse og ønskes endret til «leder, nestleder, 4 medlemmer og 1 vara.»

Styrets innstilling til vedtak: 
Oppdatert lovnorm godkjennes 

SAK 2: Valgkomiteens innstilling til nytt styremedlem: Lene Storvik, Ekko/Aureosen 
OPPDATERT 05.11.2021 Ytterligere utvidelse med Friederike Zwick, Surnadal Idrettslag