Skip to content
Arrangement

Medtrenerkurs, Drammen

Trenerkurs • Kurs og utdanning
Krets
Dato
20. Mar
2022
Sted
Danvikgata 27, 3045 Drammen
Arrangør
Drammens TF
ID
80104

Viken og Oslo Gymnastikk og Turnkrets, i samarbeid med Drammens Turnforening, arrangerer medtrenerkurs i gymnastikk og turn. Kurset er beregnet på de som er nye i trenerrollen, foreldre som ønsker å hjelpe til, medtrenere under 15 år, barnehageansatte og skoleansatte som ønsker å tilby aktiviteter i gymsal/ haller.

Kursinnhold:
Kurset gir en innføring i følgende temaer: medtrenerrollen, barn som slår seg, sikring og mottak av grunnleggende elementer, stasjonsarbeid og apparatløyper, idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett, musikk og rytmeleker, og bruk av småredskaper.

Hvis du ikke allerede har tatt Trenerattesten, anbefales det at denne gjennomføres før kursstart.

Tid: 20. mars, kl. 10-16

Sted:          Drammen Turnhall

Adresse:       Danvikgata 27, 3045 Drammen

Trenerutvikler:  Elin Kjeksrud

Endringer i timeplanen kan forekomme.  

Trenerutvikler vil tilpasse kurset etter gjeldende smittevernregler. Husk: Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon eller føler deg syk, må du holde deg hjemme.

Kursavgift:
For deltakere som er medlem av klubb tilsluttet NGTF: kr. 850,-
For deltakere som IKKE er medlem av klubb tilsluttet NGTF: 1200,-

Kursavgift inkluderer digitalt kursmateriell. Husk å avtale deltakelse med din klubb før du melder deg på kurs.

Mat er IKKE inkludert i prisen.

Betaling:
Kurset blir fakturert i etterkant. Påmeldingen er bindende. Kun legeerklæring er gyldig for å slippe å betale kursavgift etter at påmeldingsfristen er utløpt. Faktura sendes til klubben om ikke annet blir oppgitt.

Påmelding:  
Påmeldingsfrist er utvidet til 6. mars 2022.
Kurset har plassbegrensninger, førstemann til mølla gjelder! Påmelding skjer via https://minidrett.nif.no. Se lenke øverst på siden.
Påmeldingen er åpen fra 28. januar 2022.
Dersom påmeldingslenken ikke fungerer; logg deg inn på minidrett først, og forsøk lenken på nytt.

Eventuell avmelding gjøres i minidrett. Avmeldingsfristen er samtidig som påmeldingsfristen. Det vil ikke være mulig å melde seg av kurset i minidrett etter at avmeldingsfristen er utløpt. Hvis det oppstår noe som gjør at man må melde seg av etter at avmeldingsfristen er utløpt, må man sende en epost til kompetanse@gymogturn.no. Legeerklæring må fremvises for å slippe å betale kursavgift.

Husk:
Mat, drikke, skrivesaker, treningsklær og godt humør.

Ved spørsmål, ta kontakt med kompetanseavdelingen NGTF: kompetanse@gymogturn.no, og oppgi kursreferanse 80104.

VELKOMMEN TIL KURS!