Skip to content
Arrangement

Medtrener- og Gymlekkurs

Trenerkurs • Kurs og utdanning
Krets
Gymlek
Dato
18. Oct
2020
Sted
Nedre Glomma Turn, Tomteveien, Fredrikstad, Norge
Arrangør
Nedre Glomma TF

I tilknytning til Den store idrettshelga i Sarpsborg som arrangeres av Viken idrettskrets 16.-18. oktober 2020, blir det gjennomført både medtrenerkurs og gymlekkurs i samarbeid med Viken og Oslo Gymnastikk- og Turnkrets og
NGTFs Kompetanse.

Kursene vil i år gjennomføres på én dag, søndag 18. oktober:
Medtrenerkurs kl. 10.00-15.00
Gymlekkurs kl. 15.30-18.30
NB! Påmelding til kursene gjøres gjennom Viken idrettskrets.
Lenke til påmelding finner du i invitasjonen.

Mer informasjon om Den store idrettshelga i Sarpsborg, kan du finne på Viken idrettskrets sine nettsider for arrangementet.

Medtrenerkurset er beregnet på de som er nye i trenerrollen, foreldre som ønsker å hjelpe til, medtrenere under 15 år, barnehageansatte og skoleansatte, eller aktivitetsledere som ønsker å tilby aktiviteter i gymsal/ haller.

Gymlekkurset retter seg i utgangspunktet mot de som er trenere eller aktivitetsledere for barn i aldersgruppen 2-5 år, men vi anbefaler deltakere på medtrenerkurset som ikke selv er trenere for gymlekpartier til også å delta på gymlekkurset, da man vil få en del gode tips og ideer som også kan benyttes på andre partier. Hvis man ikke har medtrenerkurs fra tidligere, anbefales det å ta dette først.

Målet med kursene er å få tips og ideer til treningstimer og bli i stand til å veilede barn i gymnastikk og turn. Deltakerne skal kunne lede aktiviteter på en måte som gir variasjon og høyt aktivitetsnivå samtidig som barna opplever glede og mestring.

Vel møtt på kurs!