Skip to content
Arrangement

Medtrener- og Gymlek-, og Idrettens Grunnstigekurs, Sandnes

Kurs og utdanning • Trenerkurs
Krets
Dato
24. Aug -
25. Aug
2024
Sted
Vår Energi Arena Sandneshallen, Asheimveien 45, 4318 Sandnes, Norge
Arrangør
Sandved Turn, RGTK
ID
81122

Kurs-ID: 81122

Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets, i samarbeid med Sandved Turn, arrangerer medtrener- og gymlek-, og idrettens grunnstigekurs i gymnastikk og turn. Kurset er en del av RGTK’s kurshelg.


Det er mulig å melde seg på et eller begge kurs, men vi anbefaler alle å delta begge dager, da kursene bygger på hverandre.

Medtrener- og gymlek er det første kurset alle trenere i gymnastikk og turn bør delta på. Kurset er beregnet på de som er nye i trenerrollen, foreldre som ønsker å hjelpe til, medtrenere under 15 år, og andre som ønsker å tilby aktiviteter i gymsal/ haller. Kurset gir også en innføring i aktivitetskonseptet Gymlek, som i utgangspunktet retter seg mot barn i aldersgruppen 2-5 år, men mange av aktivitetene kan også tilrettelegges for eldre partier.

Idrettens grunnstige er et innføringskurs i aktivitetskonseptet Idrettens grunnstige. Konseptet inneholder 10 øvelsesgrupper med 10 trinn i hver gruppe. Øvelsene er hentet fra de tradisjonelle gymnastikk og turnaktivitetene, og skal sikre et variert og allsidig bevegelseserfaring blant barn og unge.

Målet med kursene er å få tips og ideer til treningstimer, og bli i stand til å veilede barn i gymnastikk og turn. Deltakerne skal kunne lede aktiviteter på en måte som gir variasjon og høyt aktivitetsnivå samtidig som barna opplever glede og mestring. Fullført og godkjent idrettens grunnstige-kurs gir også kompetanse til å sikre på trampett, på de øvelser som er gjennomgått på kurset.

Tid:
Medtrener- og gymlek, 24. august 2024, kl.10.00-18.30
Idrettens grunnstige, 25. august 2024, kl. 10.00-18.00

Endringer i timeplanen kan forekomme.  

Sted: Vår Energi Arena Sandneshallen

Adresse: Asheimveien 45, 4318 Sandnes

Trenerutvikler: Andreas Frafjord

Kursavgift:
For de som er medlem av klubb tilsluttet NGTF: kr. 2000,- for hele kurshelgen
For de som IKKE er medlem av klubb tilsluttet NGTF: kr. 2500,-

Priser for enkeltstående kurs:
Medtrener- og gymlek kr. 1000,- ingen differensiering på lisens.
Ikke tilsluttet NGTF kr. 1400,-
Idrettens grunnstige kr. 1100,- ingen differensiering på lisens.
Ikke tilsluttet NGTF kr.1500,-

Kursavgift inkluderer kursmateriell. Hvis påmeldingsfristen ikke overholdes, kan vi ikke garantere at kurshefter er tilgjengelig på kursdagen. Husk å avtale deltakelse med din klubb før du melder deg på kurs.

Betaling:       
Kurset blir fakturert i etterkant. Påmeldingen er bindende. Kun legeerklæring er gyldig for å slippe å betale kursavgift etter at påmeldingsfristen er utløpt. Faktura sendes til klubben om ikke annet blir oppgitt.

Påmelding:   
Påmelding gjøres gjennom Min idrett. Se påmeldingslenke øverst til høyre.

Påmeldingen åpner: 1. juni 2024
Påmeldingsfrist: 2. august 2024

Eventuell avmelding gjøres i Min idrett. Avmeldingsfristen er samtidig som påmeldingsfristen. Det vil ikke være mulig å melde seg av kurset i Min idrett etter at avmeldingsfristen er utløpt. Hvis det oppstår noe som gjør at man må melde seg av etter at avmeldingsfristen er utløpt, må man sende en epost til kompetanse@gymogturn.no. Legeerklæring må fremvises for å slippe å betale kursavgift.

Av hensyn til påmeldte som allerede står på venteliste, har vi ikke anledning til å bytte deltakernavn dersom en deltaker melder seg av kurset. Ved avmelding går plassen automatisk til den som står øverst på venteliste.

Deltakere kan melde seg på fra og med det året de fyller 13 år (kalenderår)

Husk:
Skrivesaker, treningsklær og godt humør.
Hvis du ikke allerede har tatt Trenerattesten, anbefales det at denne gjennomføres før kursstart.


Ved spørsmål, ta kontakt med NGTF Kompetanse: kompetanse@gymogturn.no
Ved henvendelser, benytt kursreferanse: 81122


VELKOMMEN TIL KURS