Skip to content
Arrangement

Medtrener-, Gymlek- og Idrettens Grunnstigekurs, Ski

Trenerkurs • Kurs og utdanning
Krets
Dato
12. Feb -
13. Feb
2022
Sted
Ski Turnhall, Teglveien 8B, 1400 Ski
Arrangør
Ski IL Turn
ID
80111

Viken og Oslo Gymnastikk- og Turnkrets arrangerer medtrener-, gymlek- og idrettens grunnstigekurs i gymnastikk og turn, i samarbeid med Ski Turnforening.

Medtrenerkurset er beregnet på de som er nye i trenerrollen, foreldre som ønsker å hjelpe til, medtrenere under 15 år, barnehageansatte og skoleansatte som ønsker å tilby aktiviteter i gymsal/ haller.
Gymlek er et aktivitetskonsept som i utgangspunktet retter seg mot barn i aldersgruppen 2-5 år, men mange av aktivitetene kan også tilrettelegges for eldre partier.
Idrettens grunnstige er et innføringskurs i aktivitetskonseptet Idrettens grunnstige 1. Konseptet inneholder 10 øvelsesgrupper med 10 trinn i hver gruppe. Øvelsene er hentet fra de tradisjonelle gymnastikk og turnaktivitetene, og skal sikre et variert og allsidig bevegelseserfaring blant barn og unge.

Målet med kurset er å få tips og ideer til treningstimer, og bli i stand til å veilede barn i gymnastikk og turn. Deltakerne skal kunne lede aktiviteter på en måte som gir variasjon og høyt aktivitetsnivå samtidig som barna opplever glede og mestring.

Tid:
Medtrener og gymlekkurs 12. februar 2022, kl. 10.00-18.30
Idrettens grunnstige kurs 13. februar 2022, kl. 10.00-18.00

Sted:        Ski Turnhall (i Ski Idrettspark)

Adresse:       Teglveien 8B, 1400 Ski

Trenerutvikler: Johanna Brandsegg

Endringer i timeplanen kan forekomme.  

Trenerutvikler vil tilpasse kurset etter gjeldende smittevernregler.  
Husk: Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon/ føler deg syk, må du holde deg hjemme.

Kursavgift:   

Kursavgift for hele kurshelgen:
Kr. 2000,- for medlemmer av klubb tilsluttet NGTF
Kr. 2500,- for deltakere som IKKE er medlemmer av klubb tilsluttet NGTF

Kursavgift for enkeltstående kurs:
Medtrener og gymlek:
Kr. 1000,- for medlemmer tilsluttet NGTF (ingen lisensdifferensiering)
Kr. 1200,- for deltakere som ikke er tilsluttet NGTF-klubb
Idrettens grunnstige:
Kr. 1100,- for medlemmer tilsluttet NGTF (ingen lisensdifferensiering)
Kr. 1500,- for deltakere som ikke er tilsluttet NGTF-klubb

Kursavgift inkluderer kursmateriell. Hvis påmeldingsfristen ikke overholdes, kan vi ikke garantere at kursheftet er tilgjengelig på kursdagen. Husk å avtale deltakelse med din klubb før du melder deg på kurs.

Mat er IKKE inkludert i prisen.

Betaling:       
Kurset blir fakturert i etterkant. Påmeldingen er bindende. Kun legeerklæring er gyldig for å slippe å betale kursavgift etter at påmeldingsfristen er utløpt. Faktura sendes til klubben om ikke annet blir oppgitt.

Påmelding:   
Påmeldingen åpner: 15. desember 2021
Påmeldingsfrist: 22. januar 2022
Kurset har plassbegrensninger, førstemann til mølla gjelder! Påmelding skjer via https://minidrett.nif.no. Se lenke øverst på siden.

Du kan melde deg på et av kursene eller begge kurs. Gå inn på hvert enkelt delkurs for å finne riktig antall ledige plasser.

Påmeldingen er bindende. Eventuell avmelding gjøres i minidrett. Avmeldingsfristen er samtidig som påmeldingsfristen. Det vil ikke være mulig å melde seg av kurset i minidrett etter at avmeldingsfristen er utløpt. Må man må melde seg av etter at avmeldingsfristen er utløpt, sendes en epost til kompetanse(at)gymogturn.no. Legeerklæring må fremvises for å slippe å betale kursavgift. Ved kontakt, oppgi kursreferanse 80111.

Husk:            Mat, drikke, skrivesaker, treningsklær og godt humør.

Ved spørsmål, ta kontakt med kompetanseavdelingen NGTF: kompetanse@gymogturn.no

VELKOMMEN TIL KURS!