Skip to content
Arrangement

Idrettens Grunnstigekurs, Sandefjord

Trenerkurs • Kurs og utdanning
Krets
Dato
03. Feb -
04. Feb
2024
Arrangør
Sandefjord TIF
ID
80721

Kurs-ID: 80721

Vestfold og Telemark Gymnastikk- og Turnkrets, i samarbeid med Sandefjord Turn og Idrettsforening, Idrettens grunnstigekurs i gymnastikk og turn.

Kurset var opprinnelig et Medtrener, Gymlek og Idrettens Grunnstigekurs, men Medtrener og Gymlek ble avlyst grunnet for få påmeldte deltakere da påmeldingsfristen gikk ut. Kurs i Idrettens Grunnstige går som planlagt.

Idrettens grunnstige, 4. februar 2024 kl. 10.00-18.00

Sted: Idrettsbygget Sandefjord vgs.       

Adresse:  
Krokemoveien 2 -4 3214 Sandefjord (idrettshallen ligger bak skolen – eldre bygg mot jernbanen. Inngangen er på kortsiden av bygget ved basketbanen og ned i under etasjen.

Bygget kurset foregår i er  I på bildet:

Trenerutvikler: Nina Gaaren

Her følger opprinnelig informasjon om kurset:.

Medtrenerkurset er det første kurset alle trenere i gymnastikk og turn bør delta på. Kurset er beregnet på de som er nye i trenerrollen, foreldre som ønsker å hjelpe til, medtrenere under 15 år og andre, som ønsker å tilby aktiviteter i gymsal/ haller.

Gymlek retter seg i utgangspunktet mot barn i aldersgruppen 2-5 år, men mange av aktivitetene kan også tilrettelegges for eldre partier.

Idrettens grunnstige er et innføringskurs i aktivitetskonseptet Idrettens grunnstige. Konseptet inneholder 10 øvelsesgrupper med 10 trinn i hver gruppe. Øvelsene er hentet fra de tradisjonelle gymnastikk og turnaktivitetene, og skal sikre et variert og allsidig bevegelseserfaring blant barn og unge.

Målet med kurset er å få tips og ideer til treningstimer og bli i stand til å veilede barn i gymnastikk og turn. Deltakerne skal kunne lede aktiviteter på en måte som gir variasjon og høyt aktivitetsnivå samtidig som barna opplever glede og mestring. Fullført og godkjent idrettens grunnstige-kurs gir også kompetanse til å sikre på trampett, på de øvelser som er gjennomgått på kurset.

Tid:

Medtrenerkurs, 3. februar 2024 kl. 10.00-15.00
Gymlekkurs, 3. februar 2024 kl. 15.00-18.30
Idrettens grunnstige, 4. februar 2024 kl. 10.00-18.00

Endringer i timeplanen kan forekomme.  

Sted: Idrettsbygget Sandefjord vgs.       

Adresse:  
Krokemoveien 2 -4 3214 Sandefjord (idrettshallen ligger bak skolen – eldre bygg mot jernbanen)

Trenerutvikler: Nina Gaaren

Kursavgift:   

For de som er medlem av klubb tilsluttet NGTF: kr. 2000,- for hele kurshelgen
For de som IKKE er medlem av klubb tilsluttet NGTF: kr. 2500,-

Priser for enkeltstående kurs:
Medtrener kr. 850,- ingen differensiering på lisens. Ikke tilsluttet NGTF kr. 1200,-
Gymlek kr. 650,- ingen differensiering på lisens. Ikke tilsluttet NGTF kr.1000,-
Idrettens grunnstige kr. 1100,- ingen differensiering på lisens. Ikke tilsluttet NGTF kr.1500,-

Kursavgift inkluderer kursmateriell. Hvis påmeldingsfristen ikke overholdes, kan vi ikke garantere at kurshefter er tilgjengelig på kursdagen. Husk å avtale deltakelse med din klubb før du melder deg på kurs.

Mat er IKKE inkludert i prisen.

Betaling:       
Kurset blir fakturert i etterkant. Påmeldingen er bindende. Kun legeerklæring er gyldig for å slippe å betale kursavgift etter at påmeldingsfristen er utløpt. Faktura sendes til klubben om ikke annet blir oppgitt.

Påmelding:   
Påmeldingen åpner: 1. desember 2023
Påmeldingsfrist: lørdag 13. januar kl. 10.00 (utsatt til fredag 19. januar kl 10.00)

Kurset har plassbegrensninger, førstemann til mølla gjelder! Påmelding skjer via minidrett. Se lenke øverst på siden.

Avmeldingsfristen er samme dato som påmeldingsfristen.

Av hensyn til påmeldte som allerede står på venteliste, har vi ikke anledning til å bytte deltakernavn dersom en deltaker melder seg av kurset. Ved avmelding går plassen automatisk til den som står øverst på venteliste.

Husk:            Mat, drikke, skrivesaker, treningsklær og godt humør.

Ved spørsmål, ta kontakt med kompetanseavdelingen NGTF: kompetanse@gymogturn.no

VELKOMMEN TIL KURS