Skip to content
Arrangement

Medtrener- Gymlek og Idrettens Grunnstige 1- kurs, Porsgrunn

Trenerkurs • Kurs og utdanning
Krets
Dato
11. Sep -
12. Sep
2021
Sted
Porsgrunnshallen, Kjølnes Ring, Porsgrunn, Norge
Arrangør
IF Urædd

Vestfold og Telemark Gymnastikk -og Turnkrets i samarbeid med Urædd Turnforening arrangerer medtrener, gymlek og idrettens grunnstigekurs i gymnastikk og turn.

Kurset er beregnet på de som er nye i trenerrollen, foreldre som ønsker å hjelpe til, medtrenere under 15 år, barnehageansatte og skoleansatte som ønsker å tilby aktiviteter i gymsal/ haller. Gymlek retter seg i utgangspunktet mot barn i aldersgruppen 2-5 år, men mange av aktivitetene kan også tilrettelegges for eldre partier. Idrettens grunnstige er et innføringskurs i aktivitetskonseptet Idrettens grunnstige. Konseptet inneholder 10 øvelsesgrupper med 10 trinn i hver gruppe. Øvelsene er hentet fra de tradisjonelle gymnastikk og turnaktivitetene, og skal sikre et variert og allsidig bevegelseserfaring blant barn og unge.

Målet med kurset er å få tips og ideer til treningstimer og bli i stand til å veilede barn i gymnastikk og turn. Deltakerne skal kunne lede aktiviteter på en måte som gir variasjon og høyt aktivitetsnivå samtidig som barna opplever glede og mestring.

Tid: 11.-12. september 2021 kl. 10.00-18.30

Lørdag 11.septmber; Medtrenerkurs etterfulgt av Gymlek kl. 10.00-18.30
Søndag 12. september; Idrettens Grunnstige kl.09.00-1730

Sted:   Porsgrunnhallen     

Adresse: Kjølnes Ring 60, 3918 Porsgrunn      

Trenerutvikler: Nina Gaaren

Endringer i timeplanen kan forekomme.  

Trenerutvikler vil tilpasse kurset etter gjeldende smittevernregler.  
Husk: Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon/ føler deg syk, må du holde deg hjemme.

Kursavgift:   

For de som er medlem av klubb tilsluttet NGTF:
kr. 2000,- for hele kurshelgen
For de som IKKE er medlem av klubb tilsluttet NGTF:
kr. 2300,- for hele kurshelgen

Priser for enkeltstående kurs:
Medtrener kr. 650,-
(ingen differensiering på lisens. Ikke tilsluttet NGTF kr. 850,-)
Gymlek kr. 500,-
(ingen differensiering på lisens. Ikke tilsluttet NGTF kr.800,-)
Idrettens grunnstige kr. 900,- med trenerlisens og kr. 1100,- uten lisens
(Ikke tilsluttet NGTF kr.1300,-)

Kursavgift inkluderer kursmateriell. Hvis påmeldingsfristen ikke overholdes, kan vi ikke garantere at kursheftet er tilgjengelig på kursdagen. Husk å avtale deltakelse med din klubb før du melder deg på kurs.

Mat er IKKE inkludert i prisen.

Betaling:       

Kurset blir fakturert i etterkant. Påmeldingen er bindende. Kun legeerklæring er gyldig for å slippe å betale kursavgift etter at påmeldingsfristen er utløpt. Faktura sendes til klubben om ikke annet blir oppgitt.

Påmelding:   

Påmeldingsfrist 20. august.
Kurset har plassbegrensninger, førstemann til mølla gjelder! Påmelding skjer via https://minidrett.nif.no. Se lenke øverst på siden. Påmeldingen er åpen fra 1.juni 2021.

Husk:            

Mat, drikke, skrivesaker, treningsklær og godt humør.

Ved spørsmål, ta kontakt med kompetanseavdelingen NGTF: kompetanse@gymogturn.no

Kontaktperson under kurset: Nina Gaaren, tlf: 48120923

VELKOMMEN TIL KURS