Skip to content
Arrangement

Medtrener- Gymlek og Idrettens Grunnstigekurs, Mandal

Trenerkurs • Kurs og utdanning
Krets
Dato
03. Sep -
04. Sep
2022
Sted
Mandals Turnforening, Giert Giertsens gate, Mandal, Norge
Arrangør
Mandals TF
ID
80904

Kurs ID: 80904

Agder Gymnastikk- og Turnkrets i samarbeid med Mandals Turnforening arrangerer medtrener, gymlek og idrettens grunnstigekurs i gymnastikk og turn.

Kurs i Idrettens grunnstige er avlyst grunnet for få påmeldte. De to andre kursene går som planlagt.

Kursene arrangeres samlet, og vi anbefaler trenere å delta på alle kurs uavhengig av hvilken aldersgruppe de trener i dag, men det er også mulig å delta på enkeltkurs.

Hvis man ikke har medtrenerkurs, bør man ha deltatt på dette før man deltar på de andre kursene.

Kursene er beregnet på de som er nye i trenerrollen, foreldre som ønsker å hjelpe til, medtrenere under 15 år, barnehageansatte og skoleansatte som ønsker å tilby aktiviteter i gymsal/ haller.

Gymlek retter seg i utgangspunktet mot barn i aldersgruppen 2-5 år, men mange av aktivitetene kan også tilrettelegges for eldre partier.

Idrettens grunnstige er et innføringskurs i aktivitetskonseptet Idrettens grunnstige. Konseptet inneholder 10 øvelsesgrupper med 10 trinn i hver gruppe. Øvelsene er hentet fra de tradisjonelle gymnastikk og turnaktivitetene, og skal sikre et variert og allsidig bevegelseserfaring blant barn og unge.

Målet med kurset er å få tips og ideer til treningstimer og bli i stand til å veilede barn i gymnastikk og turn. Deltakerne skal kunne lede aktiviteter på en måte som gir variasjon og høyt aktivitetsnivå samtidig som barna opplever glede og mestring.

Tid:
Medtrener, lørdag 3. september 2022 kl. 10.00-15.00
Gymlek, lørdag 3. september 2022 kl. 15.00-18.30
Idrettens grunnstige: 4. september 2022 kl. 10.00-18.00
OBS! Endringer i timeplanen kan forekomme.  

Sted: Mandals Turnforening     
Adresse:  Giert Giertsens gate 29, 4514 Mandal       

Trenerutvikler: Elisabeth Jacobsen

Kursavgift:   

For de som er medlem av klubb tilsluttet NGTF: kr. 2000,- for hele kurshelgen
For de som IKKE er medlem av klubb tilsluttet NGTF: kr. 2500,-

Priser for enkeltstående kurs:
Medtrener kr. 850,- ingen differensiering på lisens. Ikke tilsluttet NGTF kr. 1200,-
Gymlek kr. 650,- ingen differensiering på lisens. Ikke tilsluttet NGTF kr.1000,-
Idrettens grunnstige kr. 1100,- med trenerlisens og kr. 1100,- uten lisens, ikke tilsluttet NGTF kr.1500,-

Kursavgift inkluderer kursmateriell. Hvis påmeldingsfristen ikke overholdes, kan vi ikke garantere at kursmateriell er tilgjengelig på kursdagen. Husk å avtale deltakelse med din klubb før du melder deg på kurs.

Mat er IKKE inkludert i prisen.

Betaling:       
Kurset blir fakturert i etterkant. Påmeldingen er bindende. Kun legeerklæring er gyldig for å slippe å betale kursavgift etter at påmeldingsfristen er utløpt. Faktura sendes til klubben om ikke annet blir oppgitt.

Påmelding:   
Påmeldingsfrist: lørdag 13. august kl. 10.00
Kurset har plassbegrensninger, førstemann til mølla gjelder! Påmelding skjer via https://minidrett.nif.no. Se lenke øverst på siden. Påmeldingen er åpen fra 1. juni 2022.

Avmeldingsfristen er samme dato som påmeldingsfristen.

Husk: Mat, drikke, skrivesaker, treningsklær og godt humør.

Ved spørsmål, ta kontakt med kompetanseavdelingen NGTF: kompetanse@gymogturn.no

Kontaktperson under kurset:

VELKOMMEN TIL KURS