Skip to content
Arrangement

Medtrener-, Gymlek-, og Idrettens Grunnstigekurs, Lillehammer

Trenerkurs • Kurs og utdanning
Krets
Dato
02. Mar -
03. Mar
2024
Sted
Eidsiva Arena, Nordsetervegen, Lillehammer, Norge
Arrangør
Lillehammer TF
ID
80523

Kurs-ID: 80523

Innlandet Gymnastikk- og Turnkrets, i samarbeid med Lillehammer Turnforening, arrangerer medtrener, gymlek og idrettens grunnstigekurs i gymnastikk og turn.

Det er mulig å delta på enkeltkurs, men vi anbefaler alle å delta på alle kurs, da kursene bygger på hverandre.

Medtrenerkurset er det første kurset alle trenere i gymnastikk og turn bør delta på. Kurset er beregnet på de som er nye i trenerrollen, foreldre som ønsker å hjelpe til, medtrenere under 15 år og andre, som ønsker å tilby aktiviteter i gymsal/ haller.

Gymlek retter seg i utgangspunktet mot barn i aldersgruppen 2-5 år, men mange av aktivitetene kan også tilrettelegges for eldre partier.

Kurset er et pilotkurs, da konseptet revideres.

Idrettens grunnstige er et innføringskurs i aktivitetskonseptet Idrettens grunnstige. Kurset er et pilotkurs, da konseptet revideres. Øvelsene er hentet fra de tradisjonelle gymnastikk og turnaktivitetene, og skal sikre et variert og allsidig bevegelseserfaring blant barn og unge.

Målet med kurset er å få tips og ideer til treningstimer og bli i stand til å veilede barn i gymnastikk og turn. Deltakerne skal kunne lede aktiviteter på en måte som gir variasjon og høyt aktivitetsnivå samtidig som barna opplever glede og mestring. Fullført og godkjent idrettens grunnstigekurs gir også kompetanse til å sikre på trampett, på de øvelser som er gjennomgått på kurset.

Tid:

Medtrenerkurs, 2. mars kl. 10.00-15.00
Gymlekkurs, 2. mars kl. 15.00-18.30
Idrettens grunnstige, 3. mars kl. 10.00-18.00

Endringer i timeplanen kan forekomme.  

Sted:  Eidsiva Arena (tidligere Kristinshall)     

Adresse: Nordsetervegen 43, 2618 Lillehammer      

Trenerutvikler: Johanna Brandsegg

Kursavgift:   

For de som er medlem av klubb tilsluttet NGTF: kr. 2000,- for hele kurshelgen
For de som IKKE er medlem av klubb tilsluttet NGTF: kr. 2500,-

Priser for enkeltstående kurs:
Medtrener kr. 850,- ingen differensiering på lisens. Ikke tilsluttet NGTF kr. 1200,-
Gymlek kr. 650,- ingen differensiering på lisens. Ikke tilsluttet NGTF kr.1000,-
Idrettens grunnstige kr. 1100,- med trenerlisens og kr. 1100,- uten lisens, ikke tilsluttet NGTF kr.1500,-

Kursavgift inkluderer kursmateriell. Hvis påmeldingsfristen ikke overholdes, kan vi ikke garantere at kurshefter er tilgjengelig på kursdagen. Husk å avtale deltakelse med din klubb før du melder deg på kurs.

Mat er IKKE inkludert i prisen.

Betaling:       
Kurset blir fakturert i etterkant. Påmeldingen er bindende. Kun legeerklæring er gyldig for å slippe å betale kursavgift etter at påmeldingsfristen er utløpt. Faktura sendes til klubben om ikke annet blir oppgitt.

Påmelding:   
Påmeldingen åpner: 1. desember
Påmeldingsfrist: 3 uker før kursstart

Kurset har plassbegrensninger, førstemann til mølla gjelder! Påmelding skjer via minidrett. Se lenke øverst på siden.

Avmeldingsfristen er samme dato som påmeldingsfristen.

Av hensyn til påmeldte som allerede står på venteliste, har vi ikke anledning til å bytte deltakernavn dersom en deltaker melder seg av kurset. Ved avmelding går plassen automatisk til den som står øverst på venteliste.

Husk:            Mat, drikke, skrivesaker, treningsklær og godt humør.

Ved spørsmål, ta kontakt med kompetanseavdelingen NGTF kompetanse@gymogturn.no og oppgi kurs-ID 80523.

VELKOMMEN TIL KURS