Skip to content
Arrangement

Medtrener- Gymlek og Idrettens Grunnstigekurs, Hamar

Trenerkurs • Kurs og utdanning
Krets
Dato
27. Aug -
28. Aug
2022
Sted
Ankerskogen Svømmehall & Badeland, Ankerskogvegen, Hamar, Norge
Arrangør
Hamar IL
ID
80507

Kurs ID: 80507

Innlandet Gymnastikk- og Turnkrets (IGTK) i samarbeid med Hamar IL turn arrangerer medtrener, gymlek og idrettens grunnstigekurs i gymnastikk og turn under kurshelga.

Kursene er beregnet på de som er nye i trenerrollen, foreldre som ønsker å hjelpe til, medtrenere under 15 år, barnehageansatte og skoleansatte som ønsker å tilby aktiviteter i gymsal/ haller.

Gymlek retter seg i utgangspunktet mot barn i aldersgruppen 2-5 år, men mange av aktivitetene kan også tilrettelegges for eldre partier.

Idrettens grunnstige er et innføringskurs i aktivitetskonseptet Idrettens grunnstige. Konseptet inneholder 10 øvelsesgrupper med 10 trinn i hver gruppe. Øvelsene er hentet fra de tradisjonelle gymnastikk og turnaktivitetene, og skal sikre et variert og allsidig bevegelseserfaring blant barn og unge.

Målet med kursene er å få tips og ideer til treningstimer og bli i stand til å veilede barn i gymnastikk og turn. Deltakerne skal kunne lede aktiviteter på en måte som gir variasjon og høyt aktivitetsnivå samtidig som barna opplever glede og mestring.

Tid:
Medtrener, lørdag 27. september 2022 kl. 10.00-15.00
Gymlek, lørdag 27. september 2022 kl. 15.00-18.00
Idrettens grunnstige: søndag 28. september 2022 kl. 10.00-18.00
OBS! Endringer i timeplanen kan forekomme.  

Sted: Ankerskogen idrettshall Hamar  
Adresse:   Ankerskogvegen 7, 2319 Hamar

Trenerutvikler: Lotte Isabel Hvidsten Lien, Ine Marie Helmersen, Linn Dalheim, Johanna Xantippa Brandsegg

Kursavgift:   

Rabatt for deltagere tilhørende klubb fra IGTK: GRATIS vedtatt av kretsstyret i IGTK.

Forøvrig gjelder følgende priser:
For de som er medlem av klubb tilsluttet NGTF: kr. 2000,- for hele kurshelgen.
For de som IKKE er medlem av klubb tilsluttet NGTF: kr. 2500,-

Priser for enkeltstående kurs:
Medtrener kr. 850,- ingen differensiering på lisens. Ikke tilsluttet NGTF kr. 1200,-
Gymlek kr. 650,- ingen differensiering på lisens. Ikke tilsluttet NGTF kr.1000,-
Idrettens grunnstige kr. 1100,- med trenerlisens og kr. 1100,- uten lisens, ikke tilsluttet NGTF kr.1500,-

Kursavgift inkluderer kursmateriell. Hvis påmeldingsfristen ikke overholdes, kan vi ikke garantere at kursmateriell er tilgjengelig på kursdagen. Husk å avtale deltakelse med din klubb før du melder deg på kurs.

Mat er IKKE inkludert i prisen.

Betaling:       
Kurset blir fakturert i etterkant. Påmeldingen er bindende. Kun legeerklæring er gyldig for å slippe å betale kursavgift etter at påmeldingsfristen er utløpt. Faktura sendes til klubben om ikke annet blir oppgitt.

Påmelding:   
Påmeldingsfrist: 1. august kl. 10.00
Kurset har plassbegrensninger, førstemann til mølla gjelder! Påmelding skjer via minidrett. Se lenke øverst på siden. Påmeldingen er åpen fra 1. juni 2022.

OBS! Husk å krysse av for alle tre kurs på minidrett hvis du skal delta på alle.

Avmeldingsfristen er samme dato som påmeldingsfristen.

Husk: Mat, drikke, skrivesaker, treningsklær og godt humør.

Ved spørsmål, ta kontakt med kompetanseavdelingen NGTF: kompetanse@gymogturn.no

Kontaktperson under kurset: Johanna Brandsegg, tlf. 41615730

VELKOMMEN TIL KURS