Skip to content
Arrangement

Medtrener- Gymlek og Idrettens Grunnstigekurs, Bodø

Trenerkurs • Kurs og utdanning
Krets
Dato
11. Jun -
12. Jun
2022
Sted
Mørkvedhallen SA, Mørkvedveien, Bodø, Norge
ID
81806

Kursreferanse: 81806

Nordland Gymnastikk og Turnkrets arrangerer medtrener, gymlek og idrettens grunnstigekurs i gymnastikk og turn.

Kurset er beregnet på de som er nye i trenerrollen, foreldre som ønsker å hjelpe til, medtrenere under 15 år, barnehageansatte og skoleansatte som ønsker å tilby aktiviteter i gymsal/ haller.

Gymlek retter seg i utgangspunktet mot barn i aldersgruppen 2-5 år, men mange av aktivitetene kan også tilrettelegges for eldre partier.

Idrettens grunnstige er et innføringskurs i aktivitetskonseptet Idrettens grunnstige. Konseptet inneholder 10 øvelsesgrupper med 10 trinn i hver gruppe. Øvelsene er hentet fra de tradisjonelle gymnastikk og turnaktivitetene, og skal sikre et variert og allsidig bevegelseserfaring blant barn og unge.

Målet med helgen er å få tips og ideer til treningstimer og bli i stand til å veilede barn i gymnastikk og turn. Deltakerne skal kunne lede aktiviteter på en måte som gir variasjon og høyt aktivitetsnivå samtidig som barna opplever glede og mestring.

Hvis du ikke allerede har tatt Trenerattesten, anbefales det at denne gjennomføres før kursstart.

Tid:
Lørdag 11.juni kl. 10.00-18.30: Medtrener og gymlek.
Søndag 12.juni kl. 10.00-18.00: Idrettens grunnstige 1

Man kan velge om man vil delta på alle kurs begge dager, eller kun en av dagene.

Sted:  Mørkvedhallen     
Adresse: Morkvedveien 100, 8028 Bodø

Trenerutvikler: Anna Borge Skar

Endringer i timeplanen kan forekomme.  

Trenerutvikler vil tilpasse kurset etter gjeldende smittevernregler.  
Husk: Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon/ føler deg syk, må du holde deg hjemme.

Kursavgift:   

Hele helgen:
For de som er medlem av klubb tilsluttet NGTF: kr. 2000,-
For de som IKKE er medlem av klubb tilsluttet NGTF: kr. 2500,-

Enkeltstående kurs:
Medtrener og gymlek: kr. 1000,- ingen differensiering på lisens.
Ikke tilsluttet NGTF kr. 1400,-
Idrettens grunnstige 1: kr. 1100,- ingen differensiering på lisens. ikke tilsluttet NGTF kr.1500,-

Kursavgift inkluderer kursmateriell. Hvis påmeldingsfristen ikke overholdes, kan vi ikke garantere at materiell er tilgjengelig på kursdagen. Husk å avtale deltakelse med din klubb før du melder deg på kurs.

Mat er IKKE inkludert i prisen.

Betaling:       
Kurset blir fakturert i etterkant. Påmeldingen er bindende. Kun legeerklæring er gyldig for å slippe å betale kursavgift etter at påmeldingsfristen er utløpt. Faktura sendes til klubben om ikke annet blir oppgitt.

Påmelding:   
Påmeldingsfrist: 21.mai 2022
Kurset har plassbegrensninger, førstemann til mølla gjelder! Påmelding skjer via https://minidrett.nif.no. Se lenke øverst på siden. Påmeldingen er åpen fra 1. desember.

Eventuell avmelding gjøres i minidrett. Avmeldingsfristen er samtidig som påmeldingsfristen. Det vil ikke være mulig å melde seg av kurset i minidrett etter at avmeldingsfristen er utløpt. Hvis det oppstår noe som gjør at man må melde seg av etter at avmeldingsfristen er utløpt, må man sende en epost til kompetanse@gymogturn.no. Legeerklæring må fremvises for å slippe å betale kursavgift. Husk kursreferanse 80704 i henvendelsen.

Husk:            Mat, drikke, skrivesaker, treningsklær og godt humør.

Ved spørsmål, ta kontakt med kompetanseavdelingen NGTF: kompetanse@gymogturn.no

VELKOMMEN TIL KURS