Skip to content
Arrangement

Medtrener- Gymlek og Idrettens Grunnstigekurs, Bodø-Avlyst!

Trenerkurs • Kurs og utdanning
Krets
Dato
15. Oct -
16. Oct
2022
Sted
Mørkvedhallen SA, Mørkvedveien, Bodø, Norge
Arrangør
Bodø & Omegn IF
ID
81810

Kurs-ID: 81810

Nordland Gymnastikk og Turnkrets i samarbeid med turn arrangerer medtrener, gymlek og idrettens grunnstigekurs i gymnastikk og turn.

Kurset er beregnet på de som er nye i trenerrollen, foreldre som ønsker å hjelpe til, medtrenere under 15 år, barnehageansatte og skoleansatte som ønsker å tilby aktiviteter i gymsal/ haller.

Gymlek retter seg i utgangspunktet mot barn i aldersgruppen 2-5 år, men mange av aktivitetene kan også tilrettelegges for eldre partier.

Idrettens grunnstige er et innføringskurs i aktivitetskonseptet Idrettens grunnstige. Konseptet inneholder 10 øvelsesgrupper med 10 trinn i hver gruppe. Øvelsene er hentet fra de tradisjonelle gymnastikk og turnaktivitetene, og skal sikre et variert og allsidig bevegelseserfaring blant barn og unge.

Målet med kurset er å få tips og ideer til treningstimer og bli i stand til å veilede barn i gymnastikk og turn. Deltakerne skal kunne lede aktiviteter på en måte som gir variasjon og høyt aktivitetsnivå samtidig som barna opplever glede og mestring.

Tid: 15.-16. oktober 2022

Medtrener, lørdag 15. oktober 2022 kl. 10.00-15.00
Gymlek, lørdag 15. oktober 2022 kl. 15.00-18.00
Idrettens grunnstige: 16. oktober 2022 kl. 10.00-18.00
OBS! Endringer i timeplanen kan forekomme.  

Sted: Mørkvedhallen, basishallen
Adresse:
Mørkvedveien 100, 8028 Bodø       

Trenerutvikler: Caroline Rømme Framvik

Endringer i timeplanen kan forekomme.  

Kursavgift:   

For de som er medlem av klubb tilsluttet NGTF: kr. 2000,- for hele kurshelgen
For de som IKKE er medlem av klubb tilsluttet NGTF: kr. 2300,-

Priser for enkeltstående kurs:
Medtrener:
kr. 650,- (ingen differensiering på lisens).
Ikke tilsluttet NGTF kr. 850,-

Gymlek:
kr. 500,- (ingen differensiering på lisens).
Ikke tilsluttet NGTF kr.800,-

Idrettens grunnstige:
kr. 900 med trenerlisens og kr. 1100,- uten lisens,
ikke tilsluttet NGTF kr.1300,-

Kursavgift inkluderer kursmateriell. Hvis påmeldingsfristen ikke overholdes, kan vi ikke garantere at kursheftet er tilgjengelig på kursdagen. Husk å avtale deltakelse med din klubb før du melder deg på kurs.

Mat er IKKE inkludert i prisen.

Betaling:       
Kurset blir fakturert i etterkant. Påmeldingen er bindende. Kun legeerklæring er gyldig for å slippe å betale kursavgift etter at påmeldingsfristen er utløpt. Faktura sendes til klubben om ikke annet blir oppgitt.

Påmelding:   
Påmeldingsfrist er 24.september kl. 10.00. Kurset har plassbegrensninger, førstemann til mølla gjelder! Påmelding skjer via https://minidrett.nif.no. Se lenke øverst på siden. Påmeldingen er åpen fra 1.juni 2022.

Husk:            

Mat, drikke, skrivesaker, treningsklær og godt humør.

Ved spørsmål, ta kontakt med kompetanseavdelingen NGTF: kompetanse@gymogturn.no

Kontaktperson under kurset: Rune Olsen, telefon 45421400

VELKOMMEN TIL KURS