Skip to content
Arrangement

Lagsmøte

Krets • Møre og Romsdal
Dato
13. Feb
2024

Kretsstyret inviterer alle klubber i kretsen i lagsmøte med informasjon og dialog.
Minner om at deltakelse på lagsmøter er en forutsetning for å søke tilskudd.
Det er også mye nyttig informasjon å få med seg:-)

Tirsdag 13.februar kl 21.00-22.00 i dette møterommet

Agenda:
-informasjon om tilskuddsordning, hvordan behandles søknadene og fordelingen av midler
-senior NM turn hos Hødd
-media
-Barnekretsturnstevne
-Pop up kurs
-Spond gruppe for trenere
-Klubber forteller om sin hverdag

Har du spesielle tema du ønsker å ta opp så hører vi fra deg på moreogromsdalgtk@gymogturn.no