Skip to content
Arrangement

Invitasjon til dialogmøte  

Krets
Dato
09. Nov
2022

Ett av satsingsområdene til Viken og Oslo Gymnastikk- og Turnkrets (VOGTK) i 2022 er å skape gode arenaer for samarbeid og kompetanseutvikling for våre klubber. 

I den forbindelse inviterer kretsstyret til dialogmøte med klubbene. Dette er det 4. og siste dialogmøte i år, og vi håper å se veldig mange av dere. 

For mer informasjon og link til påmelding, se invitasjon (last ned invitasjon)

Frist for tilbakemelding: 06. november 

Nick B. Seach 

Organisasjonskonsulent Viken og Oslo Gymnastikk og Turnkrets 

Tlf.: 400 60 914  

vikenogoslogtk@gymogturn.no  

www.gymogturn.no