Skip to content
Arrangement

Idrettens Grunnstige-kurs, Drammen

Trenerkurs • Kurs og utdanning
Krets
Dato
13. Oct
2024
Sted
Drammens Turnhall, Danvikgata 27, 3045 Drammen
ID
80155

Viken og Oslo Gymnastikk- og Turnkrets, i samarbeid med Drammens Turnforening, arrangerer Idrettens grunnstige-kurs i gymnastikk og turn.

Kurset er beregnet på de som er nye i trenerrollen, foreldre som ønsker å hjelpe til, medtrenere under 15 år, barnehageansatte og skoleansatte som ønsker å tilby aktiviteter i gymsal/ haller. Idrettens grunnstige er et innføringskurs i aktivitetskonseptet Idrettens grunnstige 1. Konseptet inneholder 10 øvelsesgrupper med 10 trinn i hver gruppe. Øvelsene er hentet fra de tradisjonelle gymnastikk- og turnaktivitetene, og skal sikre variert og allsidig bevegelseserfaring blant barn og unge.

Målet med kurset er å få tips og ideer til treningstimer og bli i stand til å veilede barn i gymnastikk og turn. Deltakerne skal kunne lede aktiviteter på en måte som gir variasjon og høyt aktivitetsnivå samtidig som barna opplever glede og mestring. Fullført og godkjent kurs gir også kompetanse til å sikre på trampett, på de øvelser som er gjennomgått på kurset.

Tid: Søndag, 13. oktober 2024, kl. 10.00-18.00

Sted: Drammens Turnhall

Adresse: Danvikgata 27, 3045 Drammen

Trenerutvikler: Elin Kjeksrud

Endringer i timeplanen kan forekomme.  

Kursavgift:   
For de som er medlem av klubb tilsluttet NGTF: kr. 1100,-
For de som IKKE er medlem av klubb tilsluttet NGTF: kr. 1500,-

Kursavgift inkluderer kursmateriell. Hvis påmeldingsfristen ikke overholdes, kan vi ikke garantere at kursheftet er tilgjengelig på kursdagen. Husk å avtale deltakelse med din klubb før du melder deg på kurs.

Mat er IKKE inkludert i prisen.

Betaling:       
Kurset blir fakturert i etterkant. Påmeldingen er bindende. Kun legeerklæring er gyldig for å slippe å betale kursavgift etter at påmeldingsfristen er utløpt. Faktura sendes til klubben om ikke annet blir oppgitt.

Påmelding:   
Kurset har plassbegrensninger, førstemann til mølla gjelder! Påmelding skjer via Min idrett. Se lenke øverst på siden. Påmeldingen er åpen fra 21. juni 2024.
Påmeldingsfrist er 20. september 2024.

Husk:            
Mat, drikke, skrivesaker, treningsklær og godt humør.

Ved spørsmål, ta kontakt med kompetanseavdelingen NGTF: kompetanse@gymogturn.no.
For henvendelser om kurset, benytt kursID: 80155


VELKOMMEN TIL KURS!