Skip to content
Arrangement

Høstmøte

Møter og seminar
Krets
Organisasjon
Dato
09. Nov
2022
Sted
Kristiansand, Norge
Arrangør
AGTK

Agder Gymnastikk- og Turnkrets inviterer alle våre medlemsklubber til høstmøte 9.november.

Dette er en arena for erfaringsutveksling mellom klubbene i kretsen, der en spiller inn aktuelle tema, og deler status for aktivitet og utfordringer. Styre vil være til stede. Vi vil gjerne høre mer om hva som skjer rundt omkring hos klubbene i kretsen. Møtet er uformelt, uten beslutningsprosesser. Det vil være en enkel matservering. Vi håper at alle klubbene vil være representert.

Påmelding til:                  AgderGTK@gymogturn.no 

Påmeldingsfrist:             1.november

Agenda:                           Blir sendt ut på mail en uke før høstmøtet!

Saker om ønskes å tas opp, sendes bernt_rolland@hotmail.com innen fredag 28.10

Les mer i invitasjonen.