Skip to content
Arrangement

Høringsutkast – Handlingsplaner og strategisk plan 2022-2024

Møter og seminar
Organisasjon
Dato
20. Jan
2022

Til alle lag i Vestland Gymnastikk- og turnkrets!

NGTF har invitert alle kretser og lag til å komme med innspill til handlingsplan og overordnet strategi plan med høringsfrist 31/1/2022.

I den forbindelse ønsker kretsstyret i VGTK å invitere alle lagene til et Teams-møte for å drøfte planene sammen med dere.

Strategi- og handlingsplanene er et arbeidsdokument både for forbund, krets og lag, men til syvende og sist er det lagene som skal sette planene ut i live, og da er det utrolig viktig at dere som kjenner på kroppen hvordan det er å drive kommer med innspill.

Planen for møtet er å gå igjennom punkt for punkt, og det vil da være viktig og mest hensiktsmessig at dere som lag har sett på dette på forhånd.

Vi har satt av dato 20/1/22 kl.18.

Håper å høre fra så mange som mulig 🙂

Påmelding sendes til maria.dalsbo@gymogturn.no

Mvh

Benedicte Næss

på vegne av kretsstyret

VGTK