Skip to content
Arrangement

Gymlek og Idrettens Grunnstige 1 kurs, Trondheim-avlyst

Trenerkurs • Kurs og utdanning
Krets • Trøndelag
Gymlek • Idrettens grunnstige
Dato
20. Mar -
21. Mar
2021
Sted
Prinsens Gate 1, Trondheim, Norge
Arrangør
Trondhjems TF

Kurshelgen er dessverre avlyst på grunn av Covid-19 situasjonen og gjeldene smittevernregler.

Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets i samarbeid med Trondhjems turnforening arrangerer gymlek – og idrettens grunnstige 1 kurs i gymnastikk og turn.

Gymlek retter seg i utgangspunktet mot barn i aldersgruppen 2-5 år, men mange av aktivitetene kan også tilrettelegges for eldre partier.

Aktivitetskonseptet Idrettens grunnstige retter seg mot lag som har partier for barn i aldersgruppen 5-12 år. Kan også brukes på skolefritidsordninger og i grunnskolen. For trenere/lærere som ikke har så mye erfaring innen turn/ gymnastikk får et nyttig verktøy.
Idrettens grunnstige 1 ligger per i dag som et etterutdanningskurs på trener 1 nivå. Det vil si at en må inneha trener 1 kompetanse for å delta på dette kurset.

Målet med kurshelgen er å få tips og ideer til treningstimer og bli i stand til å veilede barn i gymnastikk og turn. Deltakerne skal kunne lede aktiviteter på en måte som gir variasjon og høyt aktivitetsnivå samtidig som barna opplever glede og mestring.

Tid: 20.-21.mars 2021

Lørdag 20.mars kl.10.00-14.00 kjøres Gymlek kurs
Søndag 21.mars kl. 09.00-17.30 kjøres Idrettens Grunnstige 1 kurs

Sted:       Turnhallen til Trondhjems Turnforening  

Adresse:     Prinsensgate 1, Trondheim

Trenerutvikler: Caroline Rømme Framvik

Endringer i timeplanen kan forekomme.  

Trenerutvikler vil tilpasse kurset etter gjeldende smittevernregler.  
Husk: Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon/ føler deg syk, må du holde deg hjemme.

Kursavgift:   

For de som er medlem av klubb tilsluttet NGTF: kr.1000,- for hele helgen.
For de som IKKE er medlem av klubb tilsluttet NGTF: kr.1400,- for hele helgen

Kun gymlek kurs: kr 400,-
Kun Idrettens Grunnstige kurs: kr 800,-

Kursavgift inkluderer kursmateriell. Hvis påmeldingsfristen ikke overholdes, kan vi ikke garantere at kursheftet er tilgjengelig på kursdagen. Husk å avtale deltakelse med din klubb før du melder deg på kurs.

Mat er IKKE inkludert i prisen.

Betaling:       

Kurset blir fakturert i etterkant. Påmeldingen er bindende. Kun legeerklæring er gyldig for å slippe å betale kursavgift etter at påmeldingsfristen er utløpt. Faktura sendes til klubben om ikke annet blir oppgitt.

Påmelding:   

Påmeldingsfrist er 1.mars 2021. Kurset har plassbegrensninger, førstemann til mølla gjelder! Påmelding skjer via https://minidrett.nif.no. Se lenke øverst på siden. Påmeldingen er åpen fra 1.desember 2020.

Husk:            

Mat, drikke, skrivesaker, treningsklær og godt humør.

Ved spørsmål, ta kontakt med kompetanseavdelingen NGTF: kompetanse@gymogturn.no

VELKOMMEN TIL KURS