Skip to content
Arrangement

Fagdag – avlyst!

Møter og seminar
Krets
Organisasjon
Dato
21. Mar -
22. Mar
2020
Arrangør
TGTK

Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets inviterer alle sine medlemslag til fagdag 20. – 21. mars på Scandic Hell hotell.

Spennende tema og foredragsholdere som samler tillitsvalgte, foreldre trenere og andre interesserte til felles faglig påfyll.

Velkommen til Hell i mars!

Agenda
Fredag 20. mars

18.00 – 18.15 Velkommen ved Styret

18.15 – 19.45 KlubbAdmin – ved Robert Olsvik, Idrettsfaglig rådgiver Trøndelag Idrettskrets

19.45 – 20.00 Informasjon fra styret

20.30 – Middag

Lørdag 21. mars

09.00 – 10.20 Nye Trøndelag – Hvordan ønsker man å jobbe i den nye kretsen framover? Sonemodell –presentasjon av modell og tanker rundt denne

10.30 – 11.15 Paraidrett – oppstart av aktivitet og tilskuddsordninger ved Per Einar Johannessen, fagkonsulent funksjonshemmede i Norges Idrettsforbund

11.30 – 12.30 Lunsj

12.30 – 14.30 Trygg på trening – hvordan skaffe trygge arenaer for barn og unge i idrettslagene/turnforeningene våre

14.45 – 16.30 Gruppearbeid – samarbeid og utvikling av gymnastikk- og turnaktiviteten i sonemodell

16.30 – 17.00 Oppsummering – avrunding

Informasjon om de forskjellige temaene
KlubbAdmin

KlubbAdmin er idrettens nye elektroniske medlemsregister som alle idrettslag må benytte seg av som medlemsregister. Målgruppen for dette kurset er medlemsansvarlig og leder i klubb.
Robert Olsvik, idrettsfaglig rådgiver i Trøndelag Idrettskrets, har lang fartstid med medlemsregistrering og rapportering. Han vil informere litt om hva klubbAdmin er, hvordan man kommer i gang og si litt om hvilke muligheter som finnes i systemet. Han vil også komme inn på sammenhengen mellom KlubbAdmin og rapportering av medlemstall/samordnet registrering.

For å få mest mulig ut av dette kurset er det viktig at den som representerer laget, gjerne da medlemsansvarlig eller leder i klubben, har tilgang til KlubbAdmin. Tilganger fås ved at leder i klubben kontakter IT-support på e-post support@idrettsforbundet.no eller på telefon 21029090.

Paraidrett

Hvordan kan vi få flere barn, unge og voksne med funksjonsnedsettelse i klubbene i Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets? Hvor er det mulig å søke støtte til å etablere nye tilbud og styrke eksisterende tilbud?
Per-Einar Johannessen har lang fartstid som fagkonsulent paraidrett i Norges idrettsforbund (NIF). Han har jobbet i norsk idrett siden 1996, og har i tillegg over 30 års erfaring som leder, trener og dommer på klubb- og forbundsnivå.

Trygg på trening

Kurset er utarbeidet i et samarbeid mellom Idrettsforbundet, Smiso og Redd Barna. Det inneholder kunnskap om hva vi i idrettslag/forening skal gjøre om vi mistenker at noen i klubben kan være utsatt for seksuelle overgrep eller trakassering.

Trond Berge Høvik fra SMISO og Maria Karin Dalsbø fra idrettskretsen og NGTF kommer for å snakke om dette, og hvordan vi kan skaffe trygge arenaer for barn og unge i Idrettslaget/foreningen. De vil også informere om hvordan vi best mulig kan skape klubber som gir trygge voksne og barn.

Trygg på trening er med på å sikre at idretten utvikles til å bli et tryggere sted for alle barn og unge. En ønsker å skape en tryggere arena gjennom at trenere og frivillige får økt kunnskap og handlingskompetanse om seksuelle overgrep mot barn og unge.

Dette kurset er for alle i klubben, styret, tillitsvalgte, trenere, foreldrekontakter og andre som er involvert i aktivitet, trening og reiser i idrettslaget/foreningen regi.

Dette angår oss alle!

Nye Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets – Sonemodell

Den nye Trøndelag Gymnastikk -og Turnkrets er en realitet. På kretstinget den 16.mars 2019 ble tidligere Nord – og Sør-Trøndelag Gymnastikk -og Turnkretser slått sammen til Trøndelag Gymnastikk -og Turnkrets.
Det nye styret har kommet godt i gang med sitt arbeide og en har lyktes å finne ressurspersoner til alle kretsens utvalg. Nå er det ønskelig og ta opp igjen den røde tråden fra lagsmøte i forkant av sammenslåingen, og se om en kan finne løsninger og samarbeidsmåter for å skape gode aktivitetstilbud til våre medlemmer. Tross mange likheter mellom tidligere nord – og sør, ser vi også ulikheter. Så det er behov for å stake ut ny kurs. Hvordan samarbeide og kommunisere i en krets som sprer seg over et så stort geografisk område? Her vil en tenkt sonemodell bli presentert. Hvordan skal stevne og konkurranseaktivteten tilpasses en og samme krets? Dette og flere spørsmål med, kommer til å bli tema under gruppearbeidet.

Dette angår også oss alle!