Skip to content
Arrangement

Ekstraordinært kretsting

Møter og seminar
Krets
Organisasjon
Dato
16. Nov -
17. Nov
2024
Sted
Thon Hotel Alta, Labyrinten, Alta, Norge
Arrangør
TFGTK

Innkalling og påmelding kommer.

Styret i Troms og Finnmark GTK innkaller til ekstraordinært kretsting for deling av TFGTK og ekstraordinære kretsting i nye Troms GTK og Finnmark GTK.

På det ekstraordinære tinget for TFGTK vil vi behandle de nødvendige sakene for delingen av TFGTK til Troms GTK og Finnmark GTK.
Etter dette gjennomføres det ekstraordinære ting for hhv Troms GTK og Finnmark GTK med nødvendige saker for å opprette nye gymnastikk- og turnkretser.

Styret i Troms og Finnmark GTK.